NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » DIJALOZI – POVESTI O VRLINAMA I ČUDESIMA ITALSKIH OTACA

DIJALOZI – POVESTI O VRLINAMA I ČUDESIMA ITALSKIH OTACA

SVETI GRIGORIJE VELIKI
DIJALOZI
Povesti o vrlinama i čudesima italskih otaca
 
Sveti Grigorije Veliki
 

ŽITIJE SVETOG OCA NAŠEG GRIGORIJA DVOJESLOVA,
pape Rimskog
 
 
KNJIGA I
 
 
PROLOG
Glava I
O HONORATU, IGUMANU MANASTIRA FUNDIJSKOG; O ČUDESNOM PRIBAVLJENJU RIBE I O KAMENOJ GROMADI ZAUSTAVLJENOJ KRSNIM ZNAMENJEM
Glava II
O LIBERTINU, PROIGUMANU MANASTIRA FUNDIJSKOG,
KOJI JE MOLITVOM VASKRSAO UMRLOG DEČAKA
Glava III
O MONAHU POVRTARU, ISTOGA MANASTIRA,
KOJI JE ZAPOVEDIO ZMIJI DA SAČUVA POVRTNJAK OD KRADLJIVCA
Glava IV
O EKVICIJU, IGUMANU VALERIJSKE OBLASTI
Glava V
O KONSTANCIJU, CRKVENJAKU CRKVE SVETOG STEFANA POKRAJ ANKONE, KOJI JE VODU PREOBRAZIO U ULJE; O VRLINI SMIRENJA
Glava VI
O MARKELINU, EPISKOPU ANKONE, KOJI JE MOLITVOM OBUZDAO POŽAR
Glava VII
O NONOSU, PROIGUMANU MANASTIRA NA BRDU ZVANOM SORAKTIS
Glava VIII
O ANASTASIJU, IGUMANU MANASTIRA ZVANOG „SUBPENTOMA“,
I O NJEGOVOJ ČUDESNO NAJAVLJENOJ KONČINI
Glava IX
O BONIFACIJU, EPISKOPU GRADA FERENTISA
Glava X
O FORTUNATU, EPISKOPU TUDERA, I DARU IZGONJENJA NEČISTIH DUHOVA; O VASKRSENJU UMRLOGA MARKELA
Glava XI
O MARTIRIJU, MONAHU IZ OBLASTI VALERIJE
Glava XII
O SEVERU, PREZVITERU IZ ISTE OBLASTI, KOJI JE UČINIO DA JEDAN POKOJNIK OŽIVI KAKO BI SE ISPOVEDIO
 
 
KNJIGA II
 
 
O ŽIVOTU I ČUDESIMA PREPODOBNOG IGUMANA BENEDIKTA
Glava I
O SLOMLJENOM I ČUDESNO POPRAVLJENOM REŠETU
Glava II
O NADVLADANOM KUŠANJU PLOTI
Glava III
O STAKLENOM VRČU, RAZBIJENOM KRSNIM ZNAMENJEM
Glava IV
O ISPRAVLJANJU MONAHA RASEJANOG UMA
Glava V
O VODI IZVEDENOJ IZ KAMENA NA PLANINSKOM VRHU
Glava VI
O SEČIVU, ČUDESNO VRAĆENOM U DRŽALJE SA VODENOGA DNA
Glava VII
O UČENIKU NJEGOVOM, KOJI JE HODAO POVRH VODE
Glava VIII
O OTROVANOM HLEBU, KOJI JE DALEKO ODNEO JEDAN GAVRAN
Glava IX
ČOVEK BOŽIJI MOLITVOM PODIŽE OGROMAN KAMEN
Glava X
O PRIVIDNOM POŽARU U MANASTIRSKOJ KUHINJI
Glava XI
O UDESU I VASKRSENJU MLADOGA MONAHA
Glava XII
O MONASIMA KOJI SU OBEDOVALI PROTIVNO PRAVILU
Glava HIII
O BRATU MONAHA VALENTINIJANA, KOJI JE POČINIO SLIČAN PRESTUP
Glava HIV
O RAZOBLIČENOJ OBMANI KRALJA TOTILE
Glava HV
O PROROŠTVU IZREČENOM POVODOM ISTOGA KRALJA
Glava HVI
O KLIRIKU OSLOBOĐENOM OD DEMONA
Glava HVII
ČOVEK BOŽIJI PRORIČE RAZORENJE SVOJEGA MANASTIRA
Glava XVIII
BENEDIKT U DUHU PROZIRE KRAĐĆU BAČVE SA VINOM
Glava HIH
O MARAMICAMA KOJE JE NA DAR PRIMIO JEDAN MONAH
Glava XX
ČOVEK BOŽIJI PROZIRE SUJETNU POMISAO MLADOGA MONAHA
Glava HHI
O BRAŠNU, OBRETENOM PRED MANASTIRSKOM KAPIJOM U VREME GLADI
Glava HHII
ČOVEK BOŽIJI, UKAZAVŠI SE U VIĐENJU DVOJICI SVOJIH UČENIKA, USTROJAVA IZGRADNJU NOVOG MANASTIRA
Glava XXIII
O DVE MONAHINJE ODLUČENE OD SVETOG PRIČEŠĆA
Glava HHIV
O POGREBENJU NEPOSLUŠNOG MLADOG MONAHA
Glava HHV
O MONAHU REŠENOM DA NAPUSTI MANASTIR
Glava HHVI
O ČOVEKU ISCELJENOM OD LEPRE
Glava XXVII
O NOVCU, ČUDESNO PRIBAVLJENOM ZA JEDNOG DUŽNIKA
Glava XXVIII
O STAKLENOJ BOCI, KOJA JE, BAČENA NA KAMEN, OSTALA CELA
Glava XXIX
O PRAZNOM ĆUPU, ČUDESNO NAPUNJENOM ULJEM
Glava HHH
O MONAHU OSLOBOĐENOM OD DEMONA
Glava HHHI
ČOVEK BOŽIJI SAMIM POGLEDOM ODREŠUJE SVEZANOG SELJANINA
Glava XXXII
O VASKRSENJU UMRLOG DETETA
Glava XXXIII
O ČUDU SHOLASTIKE, SESTRE ČOVEKA BOŽIJEG
Glava XXXIV
BENEDIKT U VIĐENJU SAGLEDAVA KAKO DUŠA NJEGOVE SESTRE ISHODI IZ TELA
XXXV
O VIĐENJU U ISTOME TRENU, VASCELOG SVETA I ISHODEĆE DUŠE GERMANA, EPISKOPA KAPUE
Glava XXXVI
KAKO JE NAPISANO MONAŠKO PRAVILO
Glava XXXVII
O BLAŽENOJ KONČINI ČOVEKA BOŽIJEG, PROROČANSKI PREDNAGOVEŠTENOJ NJEGOVOJ BRATIJI
Glava XXXVIII
O SUMAŠEDŠOJ ŽENI, ISCELJENOJ U PEĆINI U KOJOJ SE PODVIZAVAO PREPODOBNI BENEDIKT
 
 
KNJIGA III
 
 
PROLOG
Glava I
O PAVLINU, EPISKOPU GRADA NOLE, KOJI JE SEBE DRAGOVOLJNO PREDAO U ROPSTVO
Glava II
O PAPI JOVANU, KOJI JE POVRATIO VID JEDNOM SLEPCU
Glava III
O PAPI AGAPITU I O ČUDESNOM ISCELJENJU RASLABLJENOGA ČOVEKA DEJSTVOM BOŽANSKOG PRIČEŠĆA
Glava IV
O DACIJU, EPISKOPU GRADA MEDIOLANA, I O IZGNANJU NEČISTOG DUHA IZ JEDNE KUĆE
Glava V
O SABINU, EPISKOPU GRADA KANUSIJUMA, KOJI JE, ISPIVŠI OTROVANO VINO, NA ČUDESAN NAČIN OSTAO NEOZLEĐEN
Glava VI
O KASIJU, EPISKOPU NARNIJE, I O KRALJU TOTILI
 Glava VII
O ANDREJU, EPISKOPU GRADA FUNDISA, I O NJEGOVOM ČUDESNO USTROJENOM IZBAVLJENJU OD KUŠNJE
Glava VIII
O KONSTANCIJU, EPISKOPU AKVINUMA
Glava IX
O FRIGDIJANU EPISKOPU LUKE,
KOJI JE SILOM MOLITVE SAČUVAO GRAD OD POPLAVE
Glava X
O SABINU, EPISKOPU PLACENTIJE, KOJI JE U VREME POPLAVE ZAPOVEDIO RECI DA SE VRATI U SVOJE KORITO
Glava XI
O KERBONIJU, EPISKOPU POPULONIJUMA, KOJI SE, BAČEN PRED MEDVEDA, NA ČUDESAN NAČIN OBREO NEPOVREĐEN
Glava XII
O FULGENCIJU, EPISKOPU GRADA UTRIKULANE, I O ČUDESNIM ZNAMENJIMA PROJAVLJENIM TOKOM NJEGOVOG ZATOČENIŠTVA
Glava HIII
O MUČENIČKOJ KONČINI I OBRETENJU NETLJENIH MOŠTIJU HERKULANA, EPISKOPA PERUSIJE
Glava XIV
O ISAKU SIRINU, SLUGI BOŽIJEMU
Glava HV
O EVTIHIJU I FLORENCIJU SLUGAMA BOŽIJIM
Glava HVI
O MARTINU, MONAHU SA GORE MARSIKUS
Glava HVII
O MONAHU SA ARGENTARIJSKE GORE, KOJI JE VASKRSAO UMRLOGA ČOVEKA
Glava XVIII
O MONAHU BENEDIKTU, KOJI SE, BAČEN U ZAŽARENU PEĆ, OBREO NEOPALJEN
Glava HIH
O CRKVI SVETOG ZENONA U VERONI I
O NJENOM ČUDESNOM SAČUVANJU OD POPLAVE
Glava XX
O STEFANU, PREZVITERU IZ VALERIJSKE OBLASTI
Glava HHI
O MONAHINJI, NA ČIJU SE ZAPOVEST JEDAN ČOVEK NAŠAO OSLOBOĐEN OD DEMONA
Glava HHII
O PREZVITERU IZ OBLASTI VALERIJE,
KOJI JE KRAJ SVOGA GROBA ZAUSTAVIO JEDNOGA KRADLJIVCA
Glava XXIII
O IGUMANU PRENESTINSKE GORE I NJEGOVOM MONAHU PREZVITERU
Glava HHIV
O VIĐENJU TEODORA, CRKVENJAKA CRKVE SVETOG PETRA U RIMU
Glava HHV
O AKONCIJU, CRKVENJAKU ISTE CRKVE, I O ČUDESNOM ISCELJENJU RASLABLJENE DEVOJKE
Glava HHVI
O MINI PUSTINJAKU
Glava XXVII
O ČETRDESETORICI SELJANA UBIJENIH OD LANGOBARDA, BUDUĆI DA SU ODBILI DA JEDU PRINOS IDOLIMA
Glava XXVIII
O MNOGIM ZATOČENICIMA, UBIJENIM STOGA ŠTO SU ODBILI DA SE POKLONE KOZJOJ GLAVI
Glava HHIH
OSLEPELOM ARIJANSKOM EPISKOPU
Glava HHH
O JEDNOJ ARIJANSKOJ CRKVI U RIMU, OSVEŠTANOJ OD STRANE PRAVOSLAVNIH
Glava HHHI
HERMINIGILDU, SINU LEVIGILDA, KRALJA VIZIGOTA, UBIJENOM OD SOPSTVENOG OCA ZA PRAVOSLAVNU VERU
Glava XXXII
AFRIČKIM EPISKOPIMA, KOJIMA SU ARIJANCI VANDALI ODSEKLI JEZIKE DO KORENA, ZBOG ODBRANE PRAVOSLAVNE VERE
Glava XXXIII
ELEVTERIJU, SLUGI BOŽIJEMU
Glava XXXIV
DVEMA VRSTAMA POKAJNOG PLAČA
Glava HHHV
AMANCIJU, PREZVITERU IZ OBLASTI TUSCIJE,
I O DARU ISCELJIVANJA OD SVAKOVRSNIH NEDUGA
Glava XXXVI
MAKSIMIJANU, EPISKOPU SIRAKUZE,
I O ČUDESNOM IZBAVLJENJU OD BRODOLOMA
Glava XXXVII
SANKTULU, PREZVITERU IZ OBLASTI NURSIJE
Glava XXXVIII
VIĐENJU REDEMPTA, EPISKOPA GRADA FERENTISA
 
 
KNJIGA IV
 
 
Glava I
TELESNI LJUDI NE VERUJU U VEČNI ŽIVOT DUHA, , BUDUĆI DA GA,
PREMDA SU O NJEMU SLUŠALI, NE POZNAJU ISKUSTVENO
Glava II
NI NEVERUJUĆI NE MOŽE ŽIVETI BEZ VERE
Glava III
KAKO SU SAZDANA TRI ŽIVOTNA DUHA
Glava IV
O PITANJU SOLOMONOVOM, KAD VELI: ŠTO BIVA SINOVIMA LJUDSKIM TO BIVA I STOCI
Glava V
O PITANJU DUŠE, BUDUĆI DA IZ TELA ISHODI NEVIDLJIVO: POSTOJI LI OVA UISTINU, BUDUĆI DA SE NE MOŽE VIDETI?
Glava VI
KAO ŠTO SE ŽIVLJENJE DUŠE DOK OVA OBITAVA U TELU OPAŽA PO KRETNJAMA UDOVA, TAKO SE PO MOĆI ČUDOTVORENJA DA ZAKLJUČITI DA DUŠE SVETITELJA NADŽIVLJAVAJU PLOT
Glava VII
O DUŠAMA ISHODEĆIM IZ TELA
Glava VIII
O ISHODU DUŠE GERMANA, EPISKOPA KAPUE
Glava IX
O ISHODU DUŠE MONAHA SPECIJA
Glava X
O DUŠI JEDNOG ZATVORNIKA
Glava XI
O ISHODU DUŠE IGUMANA SPESA
Glava XII
O ISHODU DUŠE JEDNOG PREZVITERA IZ NURSIJE
Glava HIII
O DUŠI PROBA, EPISKOPA GRADA REATE
Glava XIV
O KONČINI GALE, SLUŠKINJE BOŽIJE
Glava HV
O UPOKOJENJU NEPOKRETNOGA SERVULA
Glava XVI
O ISHODU DUŠE ROMULE, SLUŠKINJE BOŽIJE
Glava HVII
O UPOKOJENJU DEVSTVENICE TARSILE
Glava XVIII
O KONČINI MUZE, AGNICE BOŽIJE
Glava XIX
O TOME KAKO ULAZAK U CARSTVO NEBESKO NEKOJ DECI BIVA ZAPREČEN OD STRANE SAMIH RODITELJA, BUDUĆI DA IH RĆAVO ODGAJAJU I O MALIŠANU KOJI JE HULIO
Glava XX
O ISHODU DUŠE STEFANA, SLUGE BOŽIJEG
Glava XXI
KATKAD SE ZASLUGE NEKE DUŠE NE PROJAVLJUJU PRI SAMOM NJENOM ISHODU IZ TELA, VEĆ TEK NAKON OVOGA
Glava HHII
O DVOJICI MONAHA IGUMANA VALENTIJA
Glava XXIII
O MUČENIČKOJ KONČINI IGUMANA SURANIJA
Glava HHIV
O KONČINI JEDNOG ĆAKONA MARSIJSKE CRKVE
Glava HHV
O SMRTI JEDNOG ČOVEKA BOŽIJEG, KOJI BEŠE POSLAN U VETILJ
Glava XXVI
BIVAJU LI DUŠE PRAVEDNIKA PRIMLJENE U NEBO PRE VASKRSENJA TELA
Glava XXVII
NA KOJI NAČIN UMIRUĆIMA PONEŠTO BIVA OTKRIVENO; O SMRTI SAVETNIKA KUMKVODEUSA, O OTKRIVENJU DATOM MONASIMA GERONTIJU I MELITU, I O UPOKOJENJU SLUGE ARMENTARIJA I DARU POZNAVANJA RAZLIČNIH JEZIKA
Glava XXVIII
O SMRTI KNEZA TEOFANA
Glava HHIH
KAO ŠTO NAM VALJA VEROVATI DA DUŠE SAVRŠENIH NASTAVAJU NA NEBESIMA, TAKO NESUMNJIVO BIVA I TO DA SE, NAKON RAZLUČENJA OD TELA, DUŠE BOGOPROTIVNIKA ZATIČU SMEŠTENE U AD
Glava HHH
ZBOG ČEGA VEROVATI DA NEVEŠTASTVENI DUHOVI MOGU BITI DRŽANI U VEŠTASTVENOM OGNJU
Glava XXXI
O SMRTI ARIJANSKOG KRALJA TEODORIKA
Glava XXXII
O REPARATOVOJ SMRTI
Glava XXXIII
O SMRTI JEDNOGA ČINOVNIKA SENATA,
ČIJI SE GROB POTOM NAŠAO RAZOREN PLAMENOM
Glava XXXIV
PREPOZNAJU LI SE MEĐUSOBNO KAKO PRAVEDNICI UVEDENI U CARSTVO, TAKO I BEZAKONICI OSUĐENI NA PODNOŠENJE MUKA
Glava HHHV
O JEDNOM POBOŽNOM ČOVEKU KOJI JE NA SAMRTI UGLEDAO PROROKE
Glava XXXVI
KATKADA SE I DUŠE ONIH KOJI SE ODRANIJE NISU POZNAVALI PREPOZNAJU U ČASU SVOJEGA ISHODA IZ PLOTI, NALAZEĆI SE NA PUTU DA PRIME ILI SLIČNE MUKE PORADI SAGREŠENJA, ILI JEDNAKU NAGRADU ZA SVOJE DOBRODETELJI. O SMRTI JOVANA I URSA, EUMORFIJA I STEFANA
Glava XXXVII
O ONIMA KOJI SE ČINE IZVEDENI IZ TELA BAŠ KAO KAKVOM GREŠKOM. O MONAHU PETRU, PRIZVANOM IZ TELA, TE IZNOVA VRAĆENOM U SVOJU PLOT; O SMRTI I VASKRSENJU STEFANOVOM, I O VIĐENJU JEDNOGA VOJNIKA
Glava XXXVIII
O DEUSDEDITU, POVODOM KOGA JE VIĐENO DA MU SE DOM ZIDA SUBOTOM
Glava XXXIX
O NAKAZANJU SODOMLJANA
Glava XL
O TOME KAKO DUŠE NEKIH, NALAZEĆI SE JOŠ UVEK U TELU, VIDE PONEŠTO OD ZAGROBNIH POSTRADANJA; O MLADOM MONAHU TEODORU O SMRTI HRISAURIJA I JEDNOGA MONAHA IZ ISAVRIJE
Glava XLI
POSTOJI LI, NAKON SMRTI, OGANJ OČIŠĆENJA
Glava XLII
O DUŠI ĐAKONA PASKASIJA
Glava HLIII
ZAŠTO SE U OVIM POSLEDNJIM VREMENIMA RASVETLJUJE DOSTA TOGA VEZANOG ZA DUŠE, A ŠTO NAM JE NEKADA BIVALO SKRIVENO
Glava HLIV
GDE TREBA MISLITI DA SE NALAZI AD
Glava XLV
DA LI JE JEDAN OGANJ GEENE ILI IH IMA RAZLIČITIH
Glava HLVI
GORE LI ONI KOJI SU OSUĐENI NA OGANJ GEENE VEČNO?
Glava HLVII
KAKO JE MOGUĆE REĆI DA JE DUŠA BESMRTNA, KADA JE ZNANO DA BIVA KAŽNJENA OSUDOM NA VEČNU SMRT
Glava XLVIII
O JEDNOM SVETOM MUŽU KOJI SE NA SAMRTI OBREO VEOMA USTRAŠEN
Glava XLIX
O TOME KAKO NEKI BIVAJU UKREPLJENI KAKVIM OTKRIVENJEM, KAKO SE NE BI POBOJALI NA SAMRTNOM ČASU O MONASIMA ANTONIJU, MERULU I JOVANU
Glava L
VALJA LI PRIDAVATI ZNAČAJA SNOVIMA
I KOLIKO VRSTA SNOVA POSTOJI
Glava LI
O ČOVEKU KOME JE U SNU OBEĆAN DUG ŽIVOT, A KOJI JE, NAPROTIV, IMAO DA UMRE ZA MALO VREMENA
Glava LII
BIVA LI NA KORIST DUŠAMA POGREBENJE NJIHOVIH TELA U HRAMU
Glava LIII
O JEDNOJ MONAHINJI, POGREBENOJ U CRKVI SVETOG MUČENIKA LAVRENTIJA, KOJA JE, U OTKRIVENJU, VIĐENA KAKO GORI DO POLA
Glava LIV
O POGREBENJU PATRICIJA VALERIJANA
Glava LV
O TELU PREMINULOG VALENTINA, KOJI SE,
NAKON SMRTI, OBREO IZBAČEN IZ CRKVE
Glava LVI
O TELU JEDNOG BOJADŽIJE, KOJI JE SAHRANJEN U CRKVI,
NO KASNIJE NIJE ZATEČEN NA ISTOME MESTU
Glava LVII
ŠTA NAKON SMRTI BIVA NA KORIST RAZREŠENJU DUŠA OD KAZNE. O PREZVITERU IZ CENTUMCELA, KOGA JE DUH NEKAKVOG ČOVEKA ZAMOLIO DA MU, NAKON ŠTO SE UPOKOJIO, UKAŽE POMOĆ PRINOŠENJEM EVHARISTIJSKE ŽRTVE; O DUŠI MONAHA JUSTA
Glava LVIII
O ŽIVOTU I KONČINI EPISKOPA KASIJA
Glava LIX
O ČOVEKU ZATOČENOM OD NEPRIJATELJA, KOJI SE ZATICAO ODREŠEN IZ OKOVA UPRAVO U ČASU PRINOŠENJA SVEŠTENE ŽRTVE. O MORNARU VARAKI, SPASENOM OD BRODOLOMA BLAGODAĆU EVHARISTIJSKE ŽRTVE
Glava LX
O TAINSTVENOJ SILI ŽRTVE SPASENJA
Glava LXI
O SKRUŠENOSTI SRCA PRILIKOM SAVRŠAVANJA SVETE TAJNE,
I O ČUVANJU UMA NAKON OVOGA
Glava LXII
VALJA NAM OPRAŠTATI BLIŽNJIMA NJIHOVE KRIVNJE, KAKO BI I NAŠE BILE OPROŠTENE

 


SVETI GRIGORIJE VELIKI
DIJALOZI

ŠTAMPANO IZDANJE

 Knjiga: SVETI GRIGORIJE VELIKI – DIJALOZI
Povesti o vrlinama i čudesima italskih otaca
 Izvornik: : Gregorii Magni Opera, vol. IV,
Dialogi, Citta Nuova Editrice, 2000.
 Biblioteka: Ambrosiana serbica
 Izdato: 2007.
 Mesto: Vrnjačka Banja
 Za izdavača: Dragana Dobić
 Urednik izdanja: Sava Dobić
 Prevod: Dragana Dobić
 Tiraž: 1000
 Štampa: INTERKLIMA – GRAFIKA, Vrnjačka Banja, 2007

INTERNET IZDANJE

 Objavljeno:
24. jun 2009.
 Urednik:
prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format:
Vladimir Blagojević

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *