Postanje, stvaranje i rani čovek

PRAVOSLAVNO SHVATANJE EVOLUCIJE – OTAC SERAFIM ROUZ

(Pismo Aleksandru Kalomirosu)

Predmet rasprave

Mnogi sporovi između „evolucionista“ i „antievolucionista“ beskorisni su iz jednog glavnog razloga: oni obično govore o različitim stvarima. Svaki od njih podrazumeva nešto drugo pod rečju „evolucija“; tako da se spore uprazno, jer ne govore o istom. Zato ću, da bih izbegao dvosmislenosti, da Vam tačno kažem šta podrazumevam pod rečju „evolucija“, a to određenje stoji u svim udžbenicima evolucije. Ali najpre moram da Vam ukažem na to da u Vašem pismu reč „evolucija“ ima dva potpuno različita značenja, a Vi pišete kao da se radi o jednom. Vi ovde niste umeli da razgraničite naučni fakat od filosofije.

a) Vi pišete: „Prve glave Svetog Pisma nisu ništa drugo do priča o stvaranju koje napreduje i završava se u vremenu… Tvorevina nijetrenutno prispela u bitije, već je pretrpela niz uzastopnih projavljivanja, svojevrsni razvoj tokom šest različitih „dana“. Kako drukčijenazvati ovaj progres stvaranja, ako ne evolucijom?“.
Odgovaram: sve što kažete je tačno i, ako hoćete, možete taj proces da nazovete „evolucijom“, ali nije u tome suština spornog momenta oko evolucije. Svi udžbenici određuju evoluciju pomoću teorije koja izlaže kako je ono što postoji postalo u vremenu: kroz pretvaranje jednih oblika u druge, kroz „nastajanje složenih oblika iz jednostavnijih“, tokom prirodnog procesa, koji je trajao bezbroj miliona godina (Storer, „General Zoology“). Dalje, kada govorite o Adamu kao „evoluiraloj zveri“, Vi time pokazujete da i Vi verujete u tu konkretnu naučnu teoriju. Nadam se da ću Vam pokazati da Sveti Oci nisu verovali u tu i takvu naučnu teoriju, mada to, naravno, nije najvažniji aspekt učenja o evoluciji, već da je glavna greška u shvatanju prirode čoveka, kao što ću to kasnije i da pokažem,

b) Vi kažete: „Svi smo postali putem evolucije u vremenu. U utrobi majke svako od nas je najpre bio jednoćelijski organizam… da bi, tek na kraju, (postao) oblikovani čovek“. Naravno, svi tako smatraju, bili to „evolucionisti“ ili „antievolucionisti“. Ali, to nema ničeg zajedničkog sa učenjem o evoluciji o kojem se vodi spor.

v) Dalje Vi kažete: „Koje je rase bio Adam, bele, crne, crvene ili žute? Kako to da se mi tako međusobno razlikujemo, ako smo svi potomci jednog para? Zar nije podela ljudi na rase rezultat evolucije?“.

Odgovaram opet: ne, reč „evolucija“ ne označava to! Postoji mnoštvo knjiga na engleskom jeziku koje se bave pitanjem evolucije sa naučne tačke gledišta. Vi možda ne znate da mnogi naučnici poriču činjenicu evolucije (to jest poreklo svih bića od nekih prvobitnih evoluiranjem), a mnogi drugi naučnici tvrde da uz pomoć nauke nije moguće saznati da li je teorija evolucije istinita ili ne, jer nema dokaza koji bi je ubedljivo dokazali ili opovrgli. Ako hoćete, u drugom pismu mogu da sa Vama raspravim „naučna dokaze“ evolucije. Uveravam Vas da, ako ovim „dokazima“ priđete objektivno, bez ikakvih predrasuda u pogledu toga šta ćete naći, otkrićete da nema nijednog jedinog dokaza u korist evolucije, a koji se ne bi mogao objasniti putem teorije „posebnoga stvaranja“.
Shvatite, molim Vas, ja ne tvrdim da mogu naučno da opovrgnem evolucionističku teoriju, ja samo kažem da se ona ne može ni potvrditi ni opovrgnuti putem nauke. Oni naučnici koji kažu da je evolucija – „činjenica“, u stvari tumače naučne podatke u skladu sa nekom filosofskom teorijom, a oni koji kažu da evolucija nije činjenica, takođe tumače podatke u skladu sa nekom drugom filosofskom teorijom. Samo uz pomoć nauke ne mogu se definitivno ni dokazati ni opovrgnuti „fakti“ evolucije. Vi takođe treba da znate da je napisano mnogo knjiga o „problemima teorije evolucije“. Ako želite, rado ću sa Vama razmotriti neke od tih problema, koji se nikako ne bi mogli objasniti da je evolucija, zaista – „činjenica“.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.