Постање, стварање и рани човек

ДРУГИ ДЕО – НАУКА И СВЕТИ ОЦИ

5. Отуђени мисаони систем

Постоји много забуна у погледу еволуције. Неки кажу: “Православни хришћани нису у сукобу с еволуцијом” или користе фразу о еволуцији којом је управљао Бог. Овакво схватање еволуције је прилично примитивно: мислимо да је то “научна чињеница” која је на нивоу хелиоцентризма. У ствари, они који се противе еволуцији често се пореде са Римокатоличком црквом која се противила Галилеју, па чак и православни хришћани страхују да ће их сматрати “наивнима” или да ће заостати за интелектуалним токовима или помодарством овог века.
Међутим, целокупно еволуционо учење је далеко сложеније од једноставне “научне чињенице” или “хипотезе”. То јесте доктрина – веровање које укључује многе мисаоне сфере а не само науку. Она је довољно доследна да би се о њој могло говорити као о мање или више доследној доктрини. Открићемо да је она сасвим посебан приступ стварности, са својим посебним философским и теолошким претпоставкама и дедукцијама. Она посебно у области богословља нуди свесну алтернативу православном хришћанству, и то у погледу једног броја кључних догми.

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.