Постање, стварање и рани човек

ТРЕЋИ ДЕО – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – Са курса о Постању

25. Старост патријараха

О. Серафим: У 47. поглављу Књиге Постања, у 9. стиху читамо: Одговори Јаков фараону: мени има сто и тридесет година. Мало је дана живота мојега и зли су били, и не досежу век отаца мојих, колико су они живели.

Јаков је живео преко сто тридесет година и опет се жали да није живео онолико дуго као његови праоци. То је још једно указивање да су први патријарси уистину били дуговечни. Њихови потомци били су свесни тога.

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.