Постање, стварање и рани човек

ЈЕРОМОНАХ ДАМАСКИН – ПРЕДГОВОР ИЗДАВАЧА

5. Еволуција и хилијазам

Док је радио на књизи Царство човеково и Царство Божије, о. Серафим је веру модерног човека препознао као световну форму хилијазма, односно као веровање у неминовност прогреса и могућност усавршавања овог палог света. Са својим веровањем у постепени развој од нижег ка вишем, еволуционизам је тесно повезан са хилијазмом. Према речима о. Серафима, “то је готово неизбежна дедукција која одатле происходи.”
Упоредо са хилијазмом, еволуција је била оно што је о. Серафим назвао “дубоко укорењеном, примордијалном (првобитном) снагом, за коју се чини да поробљује људе, потпуно их одвајајући од њихових свесних ставова и расуђивања (постоји добар разлог за то: та мисао је у свакога утискивана још од колевке и стога је веома тешко да се она уклони и разборито размотри).” Понављајући речи Џулијана Хакслија који је на Дарвиновој стогодишњици назвао еволуцију “обрасцем мишљења”, о. Серафим је рекао да је то “образац мишљења који је противан Православљу, а не само још једна идеја.” Тај образац мишљења, запазио је он, прати ток који је “директно противан ономе чему учи хришћанство.”
“Еволуциона философија ‘од дивљих звери’ сигурно изгледа неспојиво са хришћанским гледиштем о ‘отпадању од Paja’ и извесно је да ће целокупно наше гледање на историју бити детерминисано начином на који верујемо!”
Може се рећи да је управо хилијастичко – еволуциони образац мишљења створио такве политичко – религиозне покрете као што су интернационални социјализам (глобализам) и екуменизам. Свим тим покретима заједнички је исти, хилијастички циљ: долазак “новог поретка” у којем ће сва претходна мерила, посматрана као релативна у односу на поједине етапе процеса, бити потпуно измењена. И као што су све различитости између организама замагљене у идеји биолошке еволуције – будући да се организми током милиона година претварају један у други – тако су и све разлике између нација и религија замагљене у хилијастичком “новом светском поретку”.

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.