Постање, стварање и рани човек

ТРЕЋИ ДЕО – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – Са курса о Постању

23. Потоп

Слушалац: Неки кажу да је потоп погодио само област између Tuгpa и Еуфрата.

О. Серафим: То би онда била локална поплава. Међутим, оно што је описано у Писму представља свеопшти потоп, који је захватио читаву земљу.

Слушалац: Да ли су због тога на врховима планина пронађене шкољке?

О. Серафим: Да. Осим тога, до овога је дошло и услед уздизања планина.[1]

На питање какве су планине биле пре потопа и колико је била дубока вода потопа не можемо одлучно да одговоримо, јер је сасвим вероватно да је то била таква катаклизма да се тада изменила читава земља. Можда су се тада уздигле све планине. Могла су се створити сасвим другачија географска и геолошка обележја. Они људи који су у својим геолошким студијама прихватили идеју потопа – као Хенри Морис у Библијском потопу – кажу да се већина слојева формирала у време и непосредно након потопа а не током милиона година. Прочитајте ту књигу.


НАПОМЕНЕ:

[1] Да је потоп био свеопшти потврђује и широко распростирање седиментних наслага (формираних дејствовањем воде) изнад онога што је данас суво тло. О. Д. Фон Енгелн и Кенет Е. Кастер у својој књизи Геологија тврде: “Око три четвртине, а можда и већи део копненог дела земље, тј. око 55 милиона квадратних миља, има седиментни слој у виду чврстог слоја или непосредно испод површине меког слоја… дебљина наслаганих слојева креће се од неколико стопа до 40.000 стопа на другим местима… Велики број слојева састављен је од плитководних талога.”

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.