Постање, стварање и рани човек

ДРУГИ ДЕО – НАУКА И СВЕТИ ОЦИ

6. Недостатак философске културе међу православним хришћанима

Неразумевање еволуције од стране једног дела православних хришћана потиче од жеље за философском културом.
1. Они не поседују критички приступ научним “открићима” (иако,у потпуном складу с модерним духом, имају критички приступ Светом Писму) и не разумеју природу научних “сведочанстава” која хипотетички подржавају еволуцију, нити пак знају како да направе разлику између чињеница и философије. Они се непотребно плаше научних “експерата” и не желе да се упусте у неопходан напор да сами истраже то питање.
2. Они не разумеју философски “дух времена” који је побудио еволуцију и услед тога наивно прихватају “научне чињенице” еволуције, али одбијају уобличену философију еволуције, каква је код Тејар де Шардена. Они не схватају да оне представљају јединствену целину: без ове философије никада не би постојале ни “чињенице” еволуције.
3. Они не разумеју философију Светих Отаца – њихов целокупан поглед на природу и на специфична питања као што је природа појединачних ствари.

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.