Постање, стварање и рани човек

ДРУГИ ДЕО – ХРИШЋАНСКИ ЕВОЛУЦИОНИЗАМ

3. О. Антоније Костурос

Погледајмо сада како православни хришћани гледају на еволуцију. У другом чланку часописа Грчке архиепископије, Православни посматрач, објављеном 6. фебруара 1974, о. Антоније Костурос одговара на питање које је послао један читалац: “Ако су Адам и Ева били прва људска бића, где је онда њихов син Каин нашао жену?” О. Костурос одговара:
“Човеково порекло досеже исувише дубоко у историју да би било који човек или група могли знати како је настао човек, (Чему онда служи Књига Постања?) Наука још увек врло опрезно тражи одговор. Реч Адам означава земљу, а реч Ева живот. Уопштено и само уопштено, наши традиционални богослови заузимају становиште да сви ми потичемо од једног човека и од једне жене… Постоје други који наслућују да се човечанство појавило у групама, њих неколико овде, њих неколико онде… Ниједан богослов нема коначан одговор на питање о човековом пореклу и његовом развоју… Освит људске историје је мистерија.”
Према оцу Костуросу, наука је та која покушава да нађе одговор на ово питање. Очигледно да је православно тумачење Књиге Постања потпуно симболично и алегоријско: ми не знамо чак ни да ли је особа по имену Адам некад и постојала. То је становиште које износи званични часопис Грчке архиепископије.
Шта да учинимо с православним богословљем о Адаму и првоствореном човеку? Шта са православним празником посвећеним Адаму и осталим праоцима? Шта са онима којима је Адам светац – заштитник? Ако су “хришћански еволуционисти” у праву, хоће ли православни хришћани бити равнодушни што је Црква током свих ових векова могла бити у заблуди у свом учењу о овој теми и што то учење сада мора бити “преиспитано” уколико наука иступи са својим одговором на питање о човековом пореклу? Да ли ће бити претерано ако кажемо да је за православног хришћанина изузетно важно да има врло јасно гледиште о учењу Цркве о човековом пореклу, исто као и да јасно разуме ограничења науке у истраживању oвoг питања!
Касније, у другом одговору на питање читаоца, о. Костурос каже:
“Вероватно да је било много Адама и Ева који су се упоредо појавили у различитим областима и онда сусрели. За нас остаје тајна како је човек створен и како се у почетку рађао. Не дозволите никоме да говори другачије. Наша Црква вам даје прилику да размислите о темама које сте споменули и да иступите са својим сопственим претпоставкама о њима.”[1]
Одговор на питање “где је Каин нашао жену” заправо је веома једноставан: Адам и Ева имали су много деце чија се имена не помињу у Књизи Постања. Извештај из Књиге Постања прати само основне обрисе ове приче.


НАПОМЕНЕ:

[1] О. Антоније Костурос, Православни посматрач, 20. фебруар 1974.

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.