Постање, стварање и рани човек

ЈЕРОМОНАХ ДАМАСКИН – ПРЕДГОВОР ИЗДАВАЧА

3. Корени еволуционизма

Током првих година које су уследиле за његовим преобраћањем, о. Серафим је темељно изучио философску историју западне цивилизације. Желео је да схвати прошле узроке, садашње стање и будући развој западног отпадништва (апостазије) од “старог поретка” традиционалне хришћанске цивилизације. Исход тог изучавања биће његов философски “magnum opus”, назван Царство човечије и Царство Божије.
У четвртом одељку поменутог дела о. Серафим је расправљао о новој физици коју су пред крај ренесансе изложили рационалисти Бекон и Декарт. Они су васиону посматрали као затворени систем и стремили су да свим физичким феноменима (појавама) дају прве и природне (а не божанске) узроке. У истом одељку описаће и модерну философију upoipeca која се појавила пред крај епохе просветитељства, уклањајући стабилан поглед на свет који је у великој мери био карактеристичан за мисао просветитељства. Ове две философске а приори обавезе – према натурализму и према прогресу – формирале су расадник из којег је потекла теорија еволуције. Први који је 1794. године предложио ову теорију био је Еразмус Дарвин, деда Чарлса Дарвина. Као што ће о. Серафим касније запазити, “и пре него што је постојао било какав ‘научни доказ’ за њу, ова теорија се развијала упоредо са током модерне философије од Декарта надаље”
Истраживања која је о. Серафим вршио у вези с поменутом књигом била су огромна. Биле су исписане хиљаде страна са забелешкама, али рад никад није био довршен и окончан је седмим поглављем, О нихилизму[1] Заједно са својим сарадником, будућим о. Германом, све до 1963. године напорно је радио на оснивању Православног хришћанског братства у Сан Франциску и на отварању првог градског киоска у Америци у којем се продавао искључиво православни материјал.


НАПОМЕНЕ:

[1] Објављено постхумно као посебна књига: Eugene (о. Seraphim) Rose: Nihilism: The Root of the Revolution ofthe Modern Age (Нихилизам – корен револуције модерног доба) (1994).

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.