Постање, стварање и рани човек

ЈЕРОМОНАХ ДАМАСКИН – ПРЕДГОВОР ИЗДАВАЧА

14. О овој књизи

Ова књига састављена је од следећих текстова, који су у целини дело оца Серафима:

1. Писмо др-у Каломиросу, 1974.
2. 11. предавања на Курсу опстанка одржаном 1975. године, којеукључује два дела оца Серафима: “Кратку критику еволуционог модела” и расправу “О хришћанском еволуционизму”.
3. Светоотачке коментаре на Књигу Постања из 1981. и 1982. године, преузете како из рукописа оца Серафима тако и из његових усменихизлагања, укључујући и предавања с питањима и одговорима.
4. Писма настала од 1974. до 1981. [У оригиналном издању на енглеском]
5. Разноврсне белешке, укључујући и скице, кратке есеје и допуне које је о. Серафим унео у недовршена поглавља А. Ј. [У оригиналном издању на енглеском]

Иако отац Серафим није доживео да доврши књигу коју је планирао, текст који овде објављујемо, преузет из његових сопствених рукописа и предавања, покрива све главне области о којима је желео да говори[1]. У суштини, ова постхумна збирка је на неки начин потпунија од књиге коју је он замислио. На пример, нека од најзанимљивијих богословских запажања оца Серафима нађена су у транскрипцијама са трака на којима су снимљена предавања која су укључивала питања слушалаца и његове одговоре. Нека од најпрецизнијих и најпроницљивијих размишљања о еволуционизму садржана су у деловима његових писама.
Расправа оца Серафима о научној страни теме постања/еволуције не представља целовиту обраду какву је отац Серафим замислио за своју књигу, нити у потпуности обухвата најновија сазнања. Покушали смо да ублажимо овај недостатак укључивањем 1) увода Филипа Е. Џонсона о данашњем преиспитивању дарвинизма, 2) објашњењима дискусија оца Серафима датим у виду фуснота, с упућивањем на недавно објављену литературу, 3) чланком о радиометријском датовању којим се допуњују запажања оца Серафима, 4) списком препоручене литературе, који укључује и најновија издања.


НАПОМЕНЕ:

[1] Будући да је ово збирка појединачних дела насталих у различитим периодима и са различитим наменама, појављују се извесна понављања светоотачких цитата. Разуме се да до ових понављања не би долазило да је отац Серафим поживео толико да сам доврши књигу. Ми смо одлучили да то допустимо у овој постхумној колекцији, како не бисмо нарушавали целовитост и континуитет сваког појединог дела.

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.