Постање, стварање и рани човек

ТРЕЋИ ДЕО – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – Са курса о Постању

10. Границе научног истраживања

Слушалац: Нисам изненађен када кажете да се идеје о људској еволуцији мењају, будући да откривају многе ствари које доприносе теорији еволуције. На крају крајева, видећемо како се целовита слика о еволуцији појављује на светлости дана.

О. Серафим: У реду, све то зависи од ваших предубеђења, јер су та предубеђења често веома јака.

Слушалац: Оно што желим да кажем јесте да се у науци уопштено догађа да они иду напред и да имају теорију а да затим откривају како су њихове претпоставке погрешне, као што сте ви рекли. Након тога они морају да измене своју теорију и ту постоји искорак, побољшање у знању и у науци

О. Серафим: Да. Постоје извесне слабе тачке у самој теорији еволуције каква се данас излаже. Ми, наравно, морамо разумети да та реч има различита значења. Еволуција неке посебне врсте зеба или нечег сличног није оно о чему говоримо. То је обична промена унутар једне врсте. Међутим, еволуција као теорија о пореклу света превазилази границе науке. То је спекулација о почетку света, као што је и стари Грк спекулисао о томе да ли је свет бесконачан, да ли је одувек постојао, итд.
Да би се еволуциона теорија порекла прихватила у оном облику у којем се данас обично представља, човек мора да прихвати да Шест дана Постања нису натприродан чин, односно, чин који је другачији од онога што се сада дешава. Према тумачењу Цркве, они представљају нешто веома различито: постојало је Шест дана Стварања током којих је Бог створио читав свет, и Он то више не чини. Према томе, ви не можете да закључите у чему су они били слични. Ви можда можете да изводите закључке уназад готово до те тачке, али не можете да закључите шта је био истински почетак. Сматрам да би у том погледу научници требало да буду много мање догматични у посматрању самог почетка и о расправама о њему.
Текст Књиге Постања сасвим јасно каже да је тих шест чинова у потпуности изван сфере нашег данашњег сазнања. Ми о томе ништа не можемо знати, уколико Сам Бог не одлучи да нам то открије. Управо зато бих желео да кажем да су научници далеко од истине уколико покушавају да изведу закључке о почетку на основу онога што се сада дешава. Идеју униформизма (односно, идеју да се све одигравало истом брзином којом се одиграва и сада) можете да прихватите само до одређене тачке – можда за само неколико хиљада година. Што се тиче ствари које су се дешавале пре тога, сумњиво је да ли се све одвијало истом брзином.

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.