Постање, стварање и рани човек

ПРВИ ДЕО – КАКО ДА ЧИТАМО КЊИГУ ПОСТАЊА

Примедба уредника

Овај коментар је највећим делом преузет из оригиналног рукописа оца Серафима, који је настао док је писао припреме за курс о Постању на Богословској академији у Новом Валааму, током летњег сабора 1981. и 1982. године. Током усменог излагања на овом курсу, иначе забележеног на траци, он је импровизовано додавао веома вредне увиде којих није било у рукопису. Не желећи да читаоца лишимо овог изузетног материјала, већину тих примедби унели смо у oвe Коментаре, како у Главни текст тако и у фусноте. 3бoг тога се стил текста повремено мења и углађени стил бива замењен колоквијалним тоном.
Укључили смо и записе са оних скупова које је водио отац Серафим а који су подразумевали питања полазника и његове одговоре на предавањима о Постању. Та питања и одговори могу се пронаћи у 4. поглављу.
Фусноте у овом Коментару, као и у наредним поглављима oвe књигe, представљају речи самог оца Серафима, осим уколико није указано да су то фусноте уредника
Цитати из Псалама следе њихову нумерацију у Септуагинти, грчкој верзији Старог Завета

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.