Постање, стварање и рани човек

ДРУГИ ДЕО – НАУКА И СВЕТИ ОЦИ

7. Философија Светих Отаца

“Свети Оци не кажу ништа о еволуцији” – то су речи које многи православци користе као оправдање за то што у ствари верују у било шта што други пожели и у било шта што “наука” каже о овој теми.
Међутим, наш став према Светим Оцима мора бити озбиљнији и дубљи од овога. Бити веран Оцима не значи само спремност да се цитирају њихове речи нити осећати се “слободним” да верујемо у оно што пожелимо само зато што не постоје цитати на које бисмо се могли позвати. Напротив, бити веран Оцима значи проникнути у њихову мисао која је и мисао Цркве Христове. То значи поседовати доследну философију живота која проистиче из нашег живота у Цркви и сагласна је са светоотачком мишљу.
Свети Оци су поседовали философију, заправо теологију (богословље) која обухвата и питање еволуције и у потпуности разјашњава шта православни хришћанин мора мислити о том питању. Еволуција није ништа више јерес него што је то будизам (то јест, није реч о јереси, него о паганском погледу на свет, нап. прир). Међутим, она садржи, подразумева и претпоставља многе грешке и лажна гледишта, тако да је потпуно неспојива с православним хришћанством. Многи православни хришћани нису дубоко размишљали о овом питању и у свом немару сматрају да је на неки начин “могуће” да прихвате еволуцију. Остатак ове студије покушаће да расветли ову тему и да православне хришћане учини свеснима смисла православног богословља и светоотачке философије, будући да она износи врло јасно становиште у погледу најважнијих питања која еволуција поставља пред хришћанске вернике.

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.