Постање, стварање и рани човек

ПРВИ ДЕО – ЖИВЉЕЊЕ ИЗВАН РАЈА

Увод

(Пост. 4,16,5)

У претходном поглављу говорили смо о Адамовом изгнанству са тачке гледишта Раја. Сада ћемо видети куда је отишао. Са четвртим поглављем Књиге Постања почиње земаљски живот какав нам је познат и сада али који се, како ћемо видети, по много чему и разликује од нашег садашњег живота.
За разлику од прва три поглавља Књиге Постања, за које постоји обиље светоотачких тумачења, за последња поглавља има их само неколико. Углавном ћемо се ослањати на Тумачења Кљиге Постања светих Јована Златоустог и Јефрема Сиријског. На Западу постоје и Тумачења блаженог Августина која нисам видео, као и неколицина других.
У четвртом и наредним поглављима углавном ћемо пратити грчки текст (Септуагинту) Књиге Постања, која се унеколико разликује од Библије краља Џејмса, преведене са јеврејског.

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.