Постање, стварање и рани човек

ТРЕЋИ ДЕО – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – Са курса о Постању

22. Између Пада и Потопа

Слушалац: Кад је Адам протеран из Раја, како је изгледало то одвајање?

О. Серафим: Адам је био истеран из Раја, али се каже да је седео и посматрао га. Он се још увек могао видети, па је чак и Каин видео Рај. Свети Оци кажу да су људи све до потопа могли да виде Рај. Они нису могли да уђу у њега, јер су га чувала два ангела. Међутим, ми знамо да су му они били близу, јер је Бог стално беседио са праоцима. Тада је све било много другачије и нама је сада тешко да то замислимо, јер је са Нојем наступио нови период, када са Богом више не општимо на тај начин. Пре потопа, Бог се јављао и непосредно говорио с људима, па чак и са грешником Каином.

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.