Постање, стварање и рани човек

ТРЕЋИ ДЕО – ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – Са курса о Постању

2. Датовање на основу угљеника 14

Слушалац: Шта можете рећи о датовању на основу угљеника 14?

О. Серафим: Датовање угљеником се користи само кад су у питању органске материје. Време распадања угљеника 14 је 5.700 година и очигледно је да овај метод не може ићи далеко у прошлост. Неки људи мисле да помоћу овог модела можете ићи уназад 20.000 година и више, али то подразумева толико нагађања да никад не можете бити сигурни. Чак и људи који то поричу кажу да је овај метод прилично поуздан ако се иде 3.000 година уназад. Међутим, уколико се иде (уназад) даље од тога, овај метод постаје све непоузданији. Овај систем је заснован на читавом низу претпоставки.[1]
Према мишљењима научника, најпоузданији систем датовања није радиоактивни угљеник него датовање на основу три прстена (дендрохронологија). Недавно су били у могућности да тестирају читаву серију ствари, поредећи датовање угљеником са датовањем помоћу три прстена. Открили су да је метод датовања радиоактивним угљеником био непрецизнији него што су могли и да замисле. Рачунање помоћу три прстена испољавало је тенденцију ка показивању старости веће и за неколико векова од оне коју је утврдило датовање угљеником. Остала радиометријска датовања користе се да би се добила старост од милиона и милијарди година. Такав је калијум-аргон, итд. Ови методи укључују све могуће врсте претпоставки и ви морате да их прихватите пре него што ови системи почну да “делују”.[2] Сви они полазе од претпоставке да током векова између елемената није долазило до контаминације и да ниједан од споредних (крајњих) елемената (“кћеринских” компоненти) није био присутан на почетку. Еволуционисти то не знају; они претпостављају да је све било униформно (једнообразно), од нуле до онога што сада знамо. Ако је то истина и ако је брзина била униформна (једнообразна), онда бисмо старост фосила могли да утврдимо нешто прецизније. Међутим, ако то није тачно, онда би читав систем могао бити врло далеко од тачности. Начињене су непоправљиве грешке. Људи су систем радиометријског датовања применили на стене које су се недавно формирале а показало се да су старе до три милијарде година!


НАПОМЕНЕ:

[1] Роберт Ли, помоћник уредника у часопису Anthropological Journal of Canada пише о непоузданости садржаној у датовању радиоактивним угљеником: “Не може се порећи да су невоље с датовањем радиоактивним угљеником дубоке и озбиљне. Упркос 35годишњем технолошком усавршавању и бољем разумевању, претпоставке на којима се заснивао су снажно оспорене… Даље коришћење овог метода зависи од сналажљивости, узимајући у обзир овде контаминацију, тамо фракционацију, а калибрирање где год је то могуће. Не би требало да нас изненади што је читава половина датума одбијена. Чудо је што је она друга половина уопште прихваћена. Без обзира на то колико је користан, метод радиоактивног угљеника још увек није у стању да понуди сигурне и поуздане резултате. Постоје огромна размимоилажења, хронологија је неуједначена и релативна, а прихваћени датуми су обично одабрани датуми. (“Radiocarbon, Ages in Error”, Anthropological Journal of Canada, vol. 19, no. 3,1981, c. 9, 29) (Изд.)
[2] Датовање помоћу радиоактивног угљеника базирано је на низу претпоставки различитом од оног који подразумевају други методи. За кратак преглед тих претпоставки в. Хенри Морис, Научни креацџонизам (Scientific Creationism), с. 140-149, 162-167. (Изд.)

One Comment

  1. Пожаже Бог, зар нема дватесет шест потомка Симових, а укупно седамдесет једно име? Молим Вас за одговор. Бројао сам више пута и увек дођем до броја дватесет шест.