Postanje, stvaranje i rani čovek

JEROMONAH DAMASKIN – PREDGOVOR IZDAVAČA

8. „Kurs o opstanku“ i kursevi o Postanju

Knjiga koju je otac Serafim planirao nikada nije dovršena. A. J. je grube skice svojih poglavlja poslao ocu Serafimu, a on ih je pregledao i dopunio svojim sopstvenim spisima, pa ih je čak i poslao jednom profesoru prirodnih nauka da ih pregleda. I pored toga, knjiga je i dalje bila grubo obrađena i fragmentarna.
U međuvremenu, otac Serafim je nastavio da istražuje, piše i da govori o evoluciji i svetootačkom tumačenju Postanja.
Sa ciljem da poklonicima manastira izlože osnove Pravoslavlja, oci Serafim i German su u leto 1975. godine održali tronedeljni kurs, nazvavši ga „Novovalaamska bogoslovska akademija“. Otac Serafim je održao niz predavanja o razvoju zapadne misli od Velikog raskola (Velike šizme) do savremenog doba. Za sva svoja predavanja pisao je opširne skice, sređujući iscrpna istorijska i filosofska istraživanja koja je izvršio za Carstvo čovekovo i Carstvo Božije. Bio je to zreo plod, ne samo tog ranog istraživanja nego i njegove bogate riznice iskustva kao pravoslavnog hrišćanina. Sada je bio daleko spremniji nego ranije da svoje znanje izloži na način koji može imati praktičnu primenu u životima savremenih ljudi. Svoju seriju predavanja nazvao je „Kurs o opstanku“ zbog svog uverenja da ljudi, koji danas žele da opstanu kao pravoslavni hrišćani moraju razumeti apostaziju (otpadništvo) i da moraju znati zašto je moderno doba takvo kakvo jeste. Da bi se čovek zaštitio, on mora poznavati strategiju svog neprijatelja. Otac Serafim je svoja predavanja imenovao i kao „kurs pravoslavne samoodbrane“.
Otac Serafim je održao dvanaest predavanja, od kojih je svako trajalo po nekoliko časova. Jedanaesto predavanje bilo je posvećeno temi evolucije. Otac Serafim ovde nije izneo samo svoja rana istraživanja, nego i svoje novije studije za planiranu knjigu o svetootačkom razumevanju Stvaranja. U ovom predavanju, raspravljao je o evoluciji sa svih stanovišta – istorijskog, naučnog, filosofskog i bogoslovskog, a završio ga je izlaganjem različitih izraza „hrišćanskog evolucionizma“, posebno onog koji se vezuje za Tejar de Šardena. Na taj način, ova predavanja su bila bogat izvod iz svih njegovih razmišljanja na ovu temu do 1975. godine.
U narednim godinama, otac Serafim je nastavio da piše beleške i skice o postanju i evoluciji. Zatim se 1981, samo godinu dana pre svog upokojenja, ponovo marljivo prihvatio ove teme. Tokom kursa organizovanog u leto te godine na Novovalaamskoj bogoslovskoj akademiji, održao je i niz predavanja o svetootačkom tumačenju prva tri poglavlja Knjige Postanja. Prethodno je uložio mnogo napora u ova predavanja, ručno pišući opširne beleške s komentarima na svaki stih ponaosob. Ove beleške su bile prožete svetootačkim citatima, od kojih je mnoge sam preveo. Osam godina njegovog razmišljanja, čitanja i molitava vezanih za ovu temu nije bilo uzaludno. Serija njegovih predavanja bila je plod zrelog svetootačkog uma koji je, možda više nego bilo ko u moderno doba, istraživao celokupnu svetootačku literaturu da bi pronašao i rasvetlio svetootačko učenje o Postanju. Koliko je uzvišenije bilo učenje Otaca koje je on izlio, koliko je bilo nadahnutije nego pokušaji ostalih da Svete Oce prilagode savremenom intelektualnom pomodarstvu!
Tokom narednog kursa na Akademiji, u leto 1982. godine, otac Serafim je nastavio svoje komentare na Knjigu Postanja, obuhvativši ovoga puta u svojim diskusijama deo od 4. do 11. poglavlja. Tokom dve nedelje koje su usledile po završetku ovog kursa on se iznenada razboleo, da bi se nakon nedelju dana upokojio u Gospodu. Svetootački komentari na Knjigu Postanja bili su, prema tome, njegovo poslednje dostignuće u ovom životu.

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.