Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

23. Potop

Slušalac: Neki kažu da je potop pogodio samo oblast između Tugpa i Eufrata.

O. Serafim: To bi onda bila lokalna poplava. Međutim, ono što je opisano u Pismu predstavlja sveopšti potop, koji je zahvatio čitavu zemlju.

Slušalac: Da li su zbog toga na vrhovima planina pronađene školjke?

O. Serafim: Da. Osim toga, do ovoga je došlo i usled uzdizanja planina.[1]

Na pitanje kakve su planine bile pre potopa i koliko je bila duboka voda potopa ne možemo odlučno da odgovorimo, jer je sasvim verovatno da je to bila takva kataklizma da se tada izmenila čitava zemlja. Možda su se tada uzdigle sve planine. Mogla su se stvoriti sasvim drugačija geografska i geološka obeležja. Oni ljudi koji su u svojim geološkim studijama prihvatili ideju potopa – kao Henri Moris u Biblijskom potopu – kažu da se većina slojeva formirala u vreme i neposredno nakon potopa a ne tokom miliona godina. Pročitajte tu knjigu.


NAPOMENE:

  1. Da je potop bio sveopšti potvrđuje i široko rasprostiranje sedimentnih naslaga (formiranih dejstvovanjem vode) iznad onoga što je danas suvo tlo. O. D. Fon Engeln i Kenet E. Kaster u svojoj knjizi Geologija tvrde: „Oko tri četvrtine, a možda i veći deo kopnenog dela zemlje, tj. oko 55 miliona kvadratnih milja, ima sedimentni sloj u vidu čvrstog sloja ili neposredno ispod površine mekog sloja… debljina naslaganih slojeva kreće se od nekoliko stopa do 40.000 stopa na drugim mestima… Veliki broj slojeva sastavljen je od plitkovodnih taloga.“
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.