Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

17. Raj i Nebesa

Slušalac: Čovek će u budućem životu obitavati u Raju ili na Nebesima. Da li su Raj i Nebesa jedno isto ili nisu?

O. Serafim: S naše tačke gledišta, budući da smo veoma daleko odatle, oni predstavljaju jedno isto. Blagodarićete Bogu ukoliko stupite u jedno ili u drugo. Međutim, očigledno je da će postojati izvesna razlika, jer postoji „mnogo stanova“ (Jn. 14,2) i različitih mesta, odnosno, neki svetitelji stiču veliku slobodu i veliku bliskost s Bogom a drugi jedva da je zadobiju. Krotki će naslediti zemlju (Ps. 37,11 i Mt. 5,5). Sveti Simeon Novi Bogoslov smatra da će krotki naslediti upravo ovu zemlju ovde. Očigledno je, dakle, da će neki obitavati na zemlji, s mogućnošću da se uznesu gore dok će drugi biti na višim nivoima. Ovo pitanje nam nije u potpunosti razotkriveno i dat nam je samo odblesak. Ako dospemo u to stanje, onda ćemo tačno videti šta će se dogoditi.
Celokupna ova tvorevina ponovo će biti onakva kakvom je zamišljena. Nije nam rečeno ni to da li će se tamo naći neke posebne vrste zveri (budući da svako pojedino živo biće ima različitu „ličnost“). Neka živa bića će biti tamo. Čini se da će tamo biti i sama zmija, s tim što ćemo s njom tada biti u prijateljskim odnosima. Isto tako i škorpioni, i sve ostalo… Ukoliko vam ne mogu naškoditi, onda u tim životinjama nema ničega zastrašujućeg.

Slušalac: Da li se pravednici, kao što su novomučenici, koji su već mrtvi, nalaze u Raju, na Nebesima ili na nekom izdvojenom mestu? Šta Sveti Oci uče o tome?

O. Serafim: Sve što znamo o tome su viđenja različitih ljudi kao što je sv. Salvije Albinski koji je umro i otišao na Nebesa. Kada je u pitanju Raj, obično se vidi zeleno rastinje. Međutim, sv. Salvije je otišao na neko drugo mesto gde nije bilo zelenog rastinja nego samo mnoštvo ljudi u belom: svetitelja, mučenika i sl. Drugim rečima, oni su na Nebesima. Kada je sveti Andrej Hrista radi jurodivi otišao u Raj nije tamo video ljude nego je ljude video na Nebesima[1]. Nisu nam saopštene pojedinosti o stvarima kao što je ova.


NAPOMENE:

  1. Sveti Salvije je bio episkop u Galiji (Francuska). O viđenjima Nebesa kod sv. Salvija i sv. Andreja Hrista radi jurodivog v. knjigu o. Serafima Rouza Duša posle smrti, str. 145-148. (Izd.)
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.