Postanje, stvaranje i rani čovek

TREĆI DEO – PITANJA I ODGOVORI – Sa kursa o Postanju

7. Različite evolucione ideje

O. Serafim: U evolucionu teoriju je uključeno toliko tumačenja i ukoliko od evolucionista zatražite da vam objasne kako se uopšte pojavila evolucija, oni se sigurno neće složiti u pogledu odgovora. Obično kažu da je do evolucije došlo prirodnom selekcijom spojenom s mutacijom, odnosno sitnim promenama koje, nakon izvesnog broja generacija, daju novu vrstu živih bića. Međutim, mutacije su, uopšteno posmatrano, toliko štetne da nijednu vrstu napretka ka boljem ne možete objasniti mutacijom. Upravo se vodi velika rasprava o tome da li bi trebalo u potpunosti odbaciti Darvinov gradualizam i zameniti ga nekom novom teorijom. Najnovija ideja kojoj su se vratili, budući da se pojavila pre četrdeset godina, jeste ideja „čudovišta koje obećava“. S ovom idejom istupio je istaknuti genetičar Ričard Goldšmit (s kalifornijskog Berkli univerziteta), jer je uvideo da akumulacija prirodne selekcije i mutacije ne može da stvori kompleksne strukture[1].
Vi, na primer, nizom postepenih promena ne možete da objasnite oko jer oko jednostavno ili imate ili nemate. Organizmi koji iznenada dobiju mrežicu ili neki drugi deo oka neće moći da ga upotrebe. Oni će morati da se pare sa bićem koje ima iste karakteristike, a zatim se ta karakteristika mora sačuvati dok se ne razvije u viši oblik i dok se na kraju ne razvije i čitavo oko. To se jednostavno ne može dogoditi. To nema nikakvog smisla. Vi morate imati oko koje je sasvim iznenada nastalo[2]. Prema tome, Goldšmit pretpostavlja da se evolucija pojavljuje u skokovima – u vidu široke skale promena, čiji će rezultat biti „čudovište koje obećava“, sposobno da preživi i da se reprodukuje.
Goldšmit je pozvao u pomoć ovu teoriju da bi objasnio poreklo ptica. Ptičje krilo je čudesna stvar. Ako je reptil jednostavno imao kost koja je stršala iz njegovih leđa, onda nije bio dobro prilagođen opstanku. Morao je imati dva celovita krila koja dejstvuju. Osim toga, morali su postojati mužjak i ženka s takvim krilima, da bi ih mogli dalje reprodukovati. Prema tome, ideja „čudovišta koje obećava“ podrazumeva da je reptil položio jaje a da se izlegla ptica![3] Ljudi se sada ozbiljno vraćaju ovoj ideji pokušavajući da nađu ravnotežu između nje i darvinizma, jer shvataju da sitne promene ne mogu dati tako zastrašujuće složene strukture[4].
Takve ideje namenjene su raspravama među naučnicima. Nama je potrebno da budemo svesni onoga o čemu oni raspravljaju.


NAPOMENE:

  1. Kada je 1940. Goldšmit prvi put izneo ovu teoriju, darvinisti su je odbacili, ali ju je 1980. g. rehabilitovao evolucionista Stefan Džej Guld sa Harvarda, u svom popularnom članku „Povratak čudovištu koje obećava“. (Izd.)
  2. U svojoj knjizi Slepi časovničar (The Blind Watchmaker) apologeta neodarvinizma Ričard Dokins pokušava da objasni evoluciju oka. Dokinsovi argumenti bili su pobijeni svedočanstvima biohemije koja je izneo Majkl Behe u svojoj uticajnoj knjizi Darvinova crna kutija (Darwin’s Black Voh, 1966). Kao što komentariše Filip E. Džonson, „prelazak od Dokinsa do Behea podseća na prelazak iz dečje biblioteke u laboratoriju“ (Johnson, Objection Sustained, s. 54). (Izd.)
  3. Scenario „od reptila do ptice“, na koji se pozivao Goldšmit, najpre je sugerisao čuveni paleontolog Oto Šindevolf. (Izd.)
  4. Još jedan razlog zbog kojeg je paleontolog Stefan Džej Guld želeo da rehabilituje teoriju „čudovišta koje obećava“ jeste objašnjenje za nedostatak posredničkih vrsta među fosilnim ostacima. Među evolucionistima se trenutno vode rasprave o Guldovoj reviziji Goldšmitove teorije, nazvanoj „prekinuta ravnoteža“. V. Džonson, Darvin na probi, s. 3244. i Denton, Evolucija: teorija u krizi, s. 192-195. (Izd.)
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.