Postanje, stvaranje i rani čovek

JEROMONAH DAMASKIN – PREDGOVOR IZDAVAČA

14. O ovoj knjizi

Ova knjiga sastavljena je od sledećih tekstova, koji su u celini delo oca Serafima:

1. Pismo dr-u Kalomirosu, 1974.
2. 11. predavanja na Kursu opstanka održanom 1975. godine, kojeuključuje dva dela oca Serafima: „Kratku kritiku evolucionog modela“ i raspravu „O hrišćanskom evolucionizmu“.
3. Svetootačke komentare na Knjigu Postanja iz 1981. i 1982. godine, preuzete kako iz rukopisa oca Serafima tako i iz njegovih usmenihizlaganja, uključujući i predavanja s pitanjima i odgovorima.
4. Pisma nastala od 1974. do 1981. [U originalnom izdanju na engleskom]
5. Raznovrsne beleške, uključujući i skice, kratke eseje i dopune koje je o. Serafim uneo u nedovršena poglavlja A. J. [U originalnom izdanju na engleskom]

Iako otac Serafim nije doživeo da dovrši knjigu koju je planirao, tekst koji ovde objavljujemo, preuzet iz njegovih sopstvenih rukopisa i predavanja, pokriva sve glavne oblasti o kojima je želeo da govori[1]. U suštini, ova posthumna zbirka je na neki način potpunija od knjige koju je on zamislio. Na primer, neka od najzanimljivijih bogoslovskih zapažanja oca Serafima nađena su u transkripcijama sa traka na kojima su snimljena predavanja koja su uključivala pitanja slušalaca i njegove odgovore. Neka od najpreciznijih i najpronicljivijih razmišljanja o evolucionizmu sadržana su u delovima njegovih pisama.
Rasprava oca Serafima o naučnoj strani teme postanja/evolucije ne predstavlja celovitu obradu kakvu je otac Serafim zamislio za svoju knjigu, niti u potpunosti obuhvata najnovija saznanja. Pokušali smo da ublažimo ovaj nedostatak uključivanjem 1) uvoda Filipa E. Džonsona o današnjem preispitivanju darvinizma, 2) objašnjenjima diskusija oca Serafima datim u vidu fusnota, s upućivanjem na nedavno objavljenu literaturu, 3) člankom o radiometrijskom datovanju kojim se dopunjuju zapažanja oca Serafima, 4) spiskom preporučene literature, koji uključuje i najnovija izdanja.


NAPOMENE:

  1. Budući da je ovo zbirka pojedinačnih dela nastalih u različitim periodima i sa različitim namenama, pojavljuju se izvesna ponavljanja svetootačkih citata. Razume se da do ovih ponavljanja ne bi dolazilo da je otac Serafim poživeo toliko da sam dovrši knjigu. Mi smo odlučili da to dopustimo u ovoj posthumnoj kolekciji, kako ne bismo narušavali celovitost i kontinuitet svakog pojedinog dela.
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.