Postanje, stvaranje i rani čovek

JEROMONAH DAMASKIN – PREDGOVOR IZDAVAČA

13. S one strane darvinizma

Interesantno je, da je otac Serafim prorekao ovakav razvoj događaja. U svojim spisima i razgovorima govorio je da će ateizam/agnosticizam u modernoj nauci i filosofiji, koji se snažno oslanja na darvinističku teoriju, neminovno oslabiti. To će biti prednost za tradicionalne hrišćane i za one koji tragaju za istinitim Bogom. Međutim, ostale će ovo odvesti u neki magloviti deizam i u različite nijanse panteizma koji će karakterisati varljivu „religiju budućnosti“, govorio je otac Serafim.
Kao hrišćanin koji se nalazi na prvoj borbenoj liniji rasprave o stvaranju ili evoluciji, Filip E. Džonson je saglasan sa prognozom koju je otac Serafim dao pre skoro dve decenije. „To je ono o čemu sam diskutovao sa svim svojim prijateljima“, kaže on. „Naučni materijalizam slabi, ali će nezdravi oblici religije u velikoj meri zauzeti njegovo mesto.“[1] Za pravoslavne hrišćane, sve ovo predstavlja još jači razlog da se čvrsto pridržavaju svetootačkog učenja, koje je otac Serafim nazivao „pouzdanim rukovoditeljima ka istinskom hrišćanstvu“.


NAPOMENE:

  1. Lični razgovor, 15. avgust 1999.
Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Požaže Bog, zar nema dvateset šest potomka Simovih, a ukupno sedamdeset jedno ime? Molim Vas za odgovor. Brojao sam više puta i uvek dođem do broja dvateset šest.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.