IZABRANA DELA I ČLANCI

 

IZABRANA DELA I ČLANCI
 

 
O PASTIRU I PASTIRSTVU
 
PRIPREMA ZA PASTIRSKO PRIZVANJE[1]
 
Posledica vernosti kandidata za primanje sveštenstva svom zvanju
 
Ako odstupanje od ispovedanja vere dovodi budućeg pastira do tako žalosnih posledica, nasuprot tome – stalna vernost reči Istine daje mu dragoceno blago duhovnih dobara. Stalno idenje za jednim znamenjem pre svega stvara u čoveku hrišćaninu onu celovitost moralnog karaktera, onu harmoničnu uzajamnu saglasnost svih njegovih strana po kojoj odmah možete prepoznati religioznog čoveka bez fanatizma, bez bolesne razdražljivosti ili pasivne ukočenosti, kvijetizma. Pravila hrišćanske vrline i istina vere služe mu kao nepromenjivo merilo prilikom ocenjivanja i pojava života, i dela misli i samih ljudi. Ipak, to je malo: stalna navika da čovek uvek bude svestan moralnog kvaliteta svakog znamenja koje se podiže u društvenom životu razvija u njemu tanani ukus za ponekad trenutnu ocenu ljudi ili pojava koji se teško mogu definisati ili su licemerni. „Mislim,“ kaže grčki mudrac, „da nije poslednji deo mudrosti to da se raspoznaje kakav je svaki čovek.“ Isus, sin Sirahov, savetujući svakome da upoznaje bližnje koliko može (9, 19), počinje da sudi o njima po sebi samom i da rasuđuje o svakom delu (31, 17). Ali početak ove duhovne mudrosti je strah Božji, koji se suprotstavlja svakom drugom strahu: „Boj se Boga i više nikoga.“ Dok se ap.Petar nije oslobodio nestalnog straha, nije imao dar jasne spoznaje stvari i odgovarao je Spasitelja od krsnog podviga. Samarjani, neutvrđeni u veri, nisu shvatali ličnost Simona čarobnjaka, ali je isti ovaj Petar, prosvećen Svetim Duhom i ispovedništvom, počeo da mu govori: Vidim te da si u gorkoj žuči i u okovima nepravde (Dap. 8, 23). Najtananije izreke o vezi između vernosti i duhovnog razuma jesu reči Gospodnje: A prije svega ovoga dignuće na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u sinagoge i tamnice; vodiće vas pred careve i namjesnike zbog imena Mojega. A to će vam se dogoditi za svjedočanstvo. Stavite, dakle, u srca svoja, da ne smišljate unaprijed kako ćete odgovarati; jer Ja ću vam dati rječitost i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti ili odgovoriti svi vaši protivnici (Lk. 21, 12-15). Hrišćanska savest, koja je nekoliko puta postavljena za najviši cilj naših dela i reči, stiče ovu isključivu jasnost i tananost, koja uz pomoć Božanske blagodati, uči ljude da čitaju srca, i da u pojavama života, susretima ili delima odmah vidi njihovu korist ili štetu za spasenje.
Koliko daleko treba da se prostire vernost hrišćanskom znamenju u delima i u mislima? Odgovor: treba širiti religiozno-moralnu tačku gledišta na sve oblasti života i misli, sve treba porediti s istinom i dobrom. U tome se sastoji možda glavni uslov za sticanje pastirskih darova, uslov za to da bi hrišćanin posvećujući se ovom služenju, ne samo po imenu, već zaista bio sposoban da objavljuje kao „usta Božija“ – da svako pitanje hrišćanske savesti u njemu nalazi tačan i pouzdan odgovor i savet. Naša malodušnost izbegava ovakvu stalnu vernost reči istine plašeći se da će čovek biti proglašen za fanatika, uskog, netolerantnog, omraženog od svih, ali su ove bojazni neopravdane. Ljudi mrze one religiozne ljude koji u svoju religioznost unose neku strast, nedobronamernost, zlobu i t.sl, a tip istinskog hrišćanina koji je voli i koji joj je nepokolebljivo veran, jeste tip koji ljudi vole više od bilo kog drugog. S druge strane, Božanska istina je tako široka i sveobuhvatna da radi nje ništa dobro u životu ne može biti odbačeno ili umanjeno. Vernost istini i njena primena na sve životne pojave proširiće u njegovom umu same religiozne pojmove i stvoriće celovit i skladan religiozni pogled na svet.
Važnost ovih dobrih posledica od nepokolebljivog idenja za znamenjem istine i pogubnost posledica njegovih izdajnika podstakla nas je da se detaljnije zadržimo na razvijanju ovih svakodnevnih istina, koje se obično propuštaju u predavanjima pastirskog bogoslovlja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *