ИЗАБРАНА ДЕЛА И ЧЛАНЦИ

 

ИЗАБРАНА ДЕЛА И ЧЛАНЦИ
 

 
О ПАСТИРУ И ПАСТИРСТВУ
 
ОСНОВНА НАЧЕЛА ПРАВОСЛАВНОГ ПАСТИРСТВА
 
Подела науке
 
Само се по себи подразумева да је осећање моралног живота пастве у себи благодатни дар Божји, али усвајање, одржавање и развој овог дара у знатном степену зависе и од природне чистоте и напетости духовних стремљења подвижника. Међутим, није довољно да он у својој души има благодатни дар, треба и другима да га даје с разумном мудрошћу. Црква је одредила главне облике пастирског односа према народу; то су тајне, проповед итд. Кроз њих се верницима дају и дарови благодати Божије и пастирско надахнуће и расположење. Природно је да ови односи треба да буду детаљно проучени у пастирској науци управо са стране моралног и личног утицаја пастира на мирјане.
Дакле, пастирско богословље по свом предмету треба да се дели на два дела, од којих ће у првом бити речи о пастиру, а у другом – о његовој делатности или о пастирству. И један и други део се са своје стране деле на посебне делове, јер се и у унутрашњем животу пастира, и у његовој пастирској делатности дејство благодати Божије сједињује са сопственим напорима његове воље; стога се и један и други део науке проучавају: 1) с благодатне стране, као опис Божанских дејстава у души пастира и у његовом делању, и 2) с људске стране, као руководство пастира за самостално остварење подвижништва и пастирства.

Comments are closed.