ИЗАБРАНА ДЕЛА И ЧЛАНЦИ

 

ИЗАБРАНА ДЕЛА И ЧЛАНЦИ
 

 
О ПАСТИРУ И ПАСТИРСТВУ
 
ОСНОВНА НАЧЕЛА ПРАВОСЛАВНОГ ПАСТИРСТВА
 
Општи услови пастирског утицаја – пастирски и богословски
 
Одредили смо суштинске црте пастирског расположења, које је главна делатна сила пастирског делања. Али прво се треба задржати на овој дефиницији да би се дала јаснија дефиниција главне тачке пастирског делања – пастирског расположења. На који начин је оно делатна сила?
Основе за решавање овог питања су двојаке, то су посматрање живота и основе које се из тога добијају, или емпиријске и философске, које проистичу из учења о слободи, и богословске, уз помоћ којих се и једне и друге освећују речима Библије и отаца.
Дакле, пре свега, сам живот нас уверава у то да главни услов за моралну изградњу ближњег није језуитска лукава прилагодљивост људима различитог положаја и карактера, већ управо унутрашње пастирско расположење свештеника. Заиста, ако обратимо пажњу на то како чак и у свакодневном животу човекова порочна воља може да се сломи под утицајем друге воље, видећемо да овде делатна сила није толико разумска убедљивост философа, није чак толико ни пример праведника, колико је љубав друга која потиче из самилосног срца. Истина, љубав појачава и свестан разумски утицај: човек, који је прожет љубављу више од другог може да осети законе моралног живота и увек бива у већој или мањој мери психолог па чак и философ. Друга страна, која објашњава чисто природан и свима схватљив утицај на човека који воли је јасна: самилостан човек најпре може да схвати и лични живот овог страдалника, и својство његове духовне болести или његову индивидуалну природу; тим пре јасан постаје значај ове силе, кад се она сједињује с образовањем, с познавањем закона Божијег и живота. Али, у сваком случају, главни услов овог утицаја се не састоји у учености и у психолошкој тананости моралног посленика, већ у нечем другом, чему нису потребна никаква посредства, нити спољашње испољавање, или оно што остаје поред свих ових испољавања, која нису одређена са спољашње стране, већ нешто што се непосредно улива у душу онога ко бива руковођен. У своје време навешћемо подробан опис овог благодатног дара у души свештеника, а сад ћемо размотрити услове и својства његовог утицаја на душе пастве или оних који постају верници.

Comments are closed.