ИЗАБРАНА ДЕЛА И ЧЛАНЦИ

 

ИЗАБРАНА ДЕЛА И ЧЛАНЦИ
 

 
О ПАСТИРУ И ПАСТИРСТВУ
 
ОСНОВНА НАЧЕЛА ПРАВОСЛАВНОГ ПАСТИРСТВА
 
Предности пастирског утицаја у односу на морални утицај природних људи
 
Али, да ли у смислу благодатних црквених овлашћења обавезно треба подразумевати само послаништво? Заиста, указује се на то да снажан морални утицај на околину у различитим областима живота могу имати и људи који нису добили благодатне дарове, али се одликују неким природним талентима, на пример, педагози, родитељи па чак и поједини, врлински људи са стране. На ово треба рећи да ниједан благодатни дар не бива без нечег одговарајућег у људској души. Ово нешто одговарајуће постоји и кад је у питању дар свештенства. Сами називи за свештеника – пастир, духовни отац, преузети су из области свакодневне праксе: пастир – чувар стада, духовни отац – отац породице; особине које се од њих захтевају, очигледно треба да буду својствене и њему у најузвишенијем смислу. Овакве природне особине које у извесном смислу условљавају утицај на средину, наравно поседује сваки човек, и породичан човек, и педагог, и научник, и сваки други: сваки од њих на овај или онај начин утиче на околину, при чему је овај утицај, као утицај који се заснива на самој њиховој природи или призвању, стални, непролазни, али зато и врло ограничен. Он се ограничава или са спољашње стране – кругом лица на која се односи, на пример, код породичног човека, чији утицај не прелази ван граница породице, или с унутрашње стране, кругом моралних особина или идеја које се преносе средини, на пример, педагози могу бити и врло утицајни у области наставних предмета које предају у школи, али у свакодневним односима према људима са стране могу бити затворени, недруштвени, чак и у својој области – у учионици, њихов утицај се може ограничавати само уском сфером школског посла, ван којег не морају имати никаквог значаја за своје ученике. Шира је област утицаја људи који се могу назвати философима свакодневног живота, али су и они ограничени кругом идеја, које спроводе у друштвени живот, на пример, љубави према образовању, избегавању класних предрасуда и т.сл. А људе који би имали утицаја у свим странама моралног живота, а да су без благодатног дара, нисмо сретали, а нећемо ни срести. Дакле, наведене појаве природног моралног поучног талента не оповргавају и не отклањају потребу за посебним, благодатним даром за пастира, који је отац и учитељ свих.

Comments are closed.