IZABRANA DELA I ČLANCI

 

IZABRANA DELA I ČLANCI
 

 
O ISPOVESTI
 
OSTALE STRASTI I POJEDINI GREHOVI.
 
GREHOVI PROTIV BOGA
 
Tako će duhovnik govoriti savremenom mladiću, ali je ovim rečima i prilikom ispovesti starijeg čoveka dobro označiti prelaz od postavljanja pitanja o grehovima protiv samog Boga, na koje on ranije nije ni hteo da obrati pažnju, i nastaviti svoje reči otprilike ovako: „Pitaš se kako si mogao tako olako da se odnosiš prema svojim rečima i postupcima i nisi primećivao da su za osudu, ni toga kakvu si žalost ili kakvu si duševnu štetu nanosio bližnjima. A znaš li zašto? Zato što si skoro zaboravio na Boga, a s Njim i na svoju dušu i nisi pazio na nju; a na nju niko ne pazi i neće moći da pazi ako je ne otvara pred Bogom, ako Mu se ne moli i ne oseća svešteni strah pred Njim. Iz ovoga ćeš shvatiti koliko nisi bio u pravu izjavivši na početku ispovesti da premda ne voliš da se moliš Bogu, živiš pošteno i nikoga ne vređaš. Shvatićeš koliko je daleko od istine i predrasuda raširena u društvu da se molitva i sva pobožnost navodno ne tiču čovekovog života među ljudima, već samo skrivenih strana njegove sopstvene duše i zato ona nije toliko ni potrebna čovečanstvu, ili mu čak uopšte nije potrebna. Sad razumeš da kad bi se molio svakodnevno crkvenim molitvama, nabrajajući svoje grehove, kad bi odlazio u crkvu i slušao kako hrišćani s metanijama mole da im se daruje duh celomudrenosti, smirenomudrenosti, trpljenja, ljubavi i neosuđivanja, ne bi prebivao u svojoj duhovnoj bezbrižnosti i ne bi opterećivao savest tolikim grehovima i grehovnim običajima, koji sad sakrušavaju tvoju dušu. Ali, da li si osim takvog zanemarivanja duše dopuštao i svesno ruganje Bogu i veri uopšte? Da nisi grešio hulom i roptanjem na Boga? Znaj da su đavoimani i veliki broj duševnih bolesnika svojoj bolesti podvrgnuti upravo zbog ovog greha. A da nisi grešio svetogrđem? Zar nisi s podsmehom govorio o raznim verovanjima Crkve i njenim sveštenim običajima, u kojima verovatno ništa ne razumeš? Ali dozvoljavao si to sebi znajući da u tom društvu niko neće umeti da razobliči tvoje neznanje u ovim predmetima i da se niko neće zastupiti za svoju veru, kao što se verovatno ni ti nisi zastupao kad bi čuo očigledno lažne i drske prekore protiv nje: zar nije istina? Ali, možda si u najboljim trenucima obećavao Bogu da ćeš se popraviti, a možda si Mu davao i pobožne zavete da ćeš preduzeti neki podvig ili učiniti neko dobro delo? Da li si ispunio svoje zavete? Ako nisi nemoj se čuditi što te obuzima osećanje teške čamotinje ili navodno bezrazložnog gneva, tuge ili straha: sve to Gospod šalje grešnoj duši da porazmisli da nije zbog nečega zaslužila gnev Božji i kako bi setivši se neispunjenog zaveta, prinela pokajanje i izgladila svoj greh. Iste ovakve posledice bivaju ako hrišćanin namerno da lažnu zakletvu: da nisi kriv za to? Pazi, za to je Vaseljenskim Saborima određeno dugotrajno lišavanje Pričešća. Ako sam nisi grešan za to, da ne grešiš stalno i bez straha Božijeg time što se kuneš Bogom, u čemu ogleda potpuno odsustvo straha Božijeg u čoveku i zanemarivanje bića Božijeg? Dalje, možda ne znaš da su svi hrišćani dužni da makar nedeljom budu na liturgiji, a ko bez opravdanja, na primer, bolesti i t.sl. odsustvuje iz Crkve tri nedelje za redom, on se još po pravilima svetih apostola odlučivao od crkvenog opštenja i kasnije bi se, posle pokajanja, primao kao onaj ko je od otpao od Crkve. Ako si grešan u tome, nemoj umirivati sebe mišlju o tome da većina tvojih poznanika postupa isto: u paklu ima mnogo mesta, i naravno, sud Božji se neće određivati na ovu ili onu stranu po broju grešnika ili pravednika… Da li se moliš svakodnevno, makar kod kuće? Da ne govorimo da je to naša obaveza, znaj da onaj ko se ne moli, ko ne učestvuje u crkvenoj službi, nikada ne može ne samo da se učvrsti u vrlini i da savlada svoje strasti, već nije u stanju ni da se uzdržava od toga da pada sve niže i niže u pučinu strasti, ili razvrata, ili pijanstva, ili demonske gordosti, ili okrutnosti, ili ljubavi prema sticanju, ili čamotinji. Ne veruj onima koji kažu: „Poštujem Boga u svom srcu, nije Mu potrebno da padam ničice pred Njim u hramu.“ Oni lažu. Da li bi ti otac i majka poverovali kad bi govorio da ih voliš, a nikad s njima ne bi razgovarao, ne bi ih posećivao, posvećujući mnoge sate razgovorima s drugovima i ženama, pozorištu i šetnjama? Znaj da ako iskreno i čvrsto želiš da budeš čovek, a ne igračka grehovnih strasti, treba da ispunjavaš dug hrišćanina, crkvenog sina, jer postavši takav, samo uz stalnu borbu protiv sebe samog i uz pomoć blagodati Božije, koja se daje onima koji se mole, čovek može da ispravlja svoj život, a ako se ne moli i ako ne pribegava Crkvi, uz njega će ostati samo lepe reči i grehovne strasti i poroci. Priznaj da je tvoja vera u Hristova čuda i u svece mlaka; nikad ne možeš da zamisliš kako Bog čuje naše molitve. Ali, dok nisi sklon da imaš poverenja u svedočanstvo Hrista i apostola, zar ne veruješ u razne bajke avanturista? Raznim spiritistima, hlistovcima? Da nisi usvojio bezumnu veru u preseljenje duša, koju u Evropi ljudi primaju od drevnih pagana-budista u vidu teozofije? Verovatno su ti od detinjstva govorili o neukosti naroda, o seljacima koji su ogrezli u sujeverje, ali zar nisu višestruko besmislenija i nedokazanija isto tako mnogobrojna sujeverja obrazovanog duštva? Zar se isto toliko sujeverno, bez ikakve provere, već prosto po zahtevu mode ne prihvataju u njemu nove i nove izmišljotine i fantastične teorije zanatlija štampe, počevši od diplomiranih, pa sve do neukih, na primer, tumača Apokalipse? Da se nisi i ti podvrgavao njihovom sujevernom uticaju?
Dakle, uperi svoj pogled ka nebu, ne prestajući da razmišljaš o svom Iskupitelju, ne živi daleko od Njega, ne prepuštaj svoje srce sujeverjima i bapskim pričama, kako kaže apostol, ne menjaj Hrista za Budu s njegovim učenjem o reinkarnaciji, koje toliko laska našoj lenjosti i strastima.“
Napomena. Sledbenici učenja o preseljenju duša u sve savršenija i savršenija tela dospevaju u ćorsokak kad se podsete na javljanje Mojsija i Ilije posle smrti Jovana Krsitelja na planini Tavor: oni moraju da se odreknu svog omiljenog tumačenja da je Jovan Krstitelj navodno Ilija, koji se ponovo rodio ili da dopuste da se duša ponovo može useliti u isto telo. Međutim, oni ne smatraju ni jedno ni drugo.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.