NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » ASKETSKI OGLEDI

ASKETSKI OGLEDI

 

ASKETSKI OGLEDI
 

 
ISTINA I DUH
 
Ne obmanjuj se taštinom i učenjem onih koji, i sami obmanuti taštinom, zanemarujući istinu Crkve i božanskog otkrivenja, tvrde da se istina može javiti u tebi samome, bez zvuka reči, i da te može usmeravati sama po sebi, nekakvim neodređenim i nejasnim delovanjem. To je učenje laži i njenih miljenika.[1]
Oznake lažnog učenja: mračnost, neodređenost, samomnjenje,[2] i ono što ga prati, sanjalačko, krvno i nervno naslađivanje. Njega izaziva tanano delovanje sujete i sladostrašća.
Palo čovečanstvo verom pristupa svetoj istini; drugog puta ka njoj nema. Vjera biva od propovijedi, a propovijed od riječi Božije (Rim 10,17), uči nas apostol.
Reč Božija je istina (Jn 17,17): jevanđelske zapovesti su istina (Ps 118,86), a svaki čovek je laž (Ps 115,2). Sve je to posvedočeno u Svetom pismu. Kako pak od onoga ko je laž misliš da čuješ glas svete istine?
Hoćeš li njega da čuješ – da čuješ duhovni glas svete istine? Nauči se da čitaš Jevanđelje: od njega ćeš čuti istinu, u njemu ćeš uvideti istinu. Istina će ti otkriti tvoj pad i veze laži, veze samoobmane, kojima je nevidljivo vezana duša svakog čoveka koji nije obnovljen Svetim Duhom.
Tebe je sram da priznaš, pali gordeljivče, gordi u samom svom padu, da ti moraš tražiti istinu van sebe, da ona ulazi u tvoju dušu – preko sluha i drugih telesnih čula! Ali to je – neosporna istina, koja otkriva koliko je dubok naš pad.
Toliko je dubok, toliko strašan naš pad da je, kako bi nas izvukao iz pogibeljne propasti, Bog Reč primio na sebe čovečansku prirodu, kako bi ljudi od učenika đavola i laži postali učenici Boga i Istine, i kako bi se posredstvom Reči i Duha Istine oslobodili grehovnog ropstva i naučili svakoj istini (Jn 8,31-32;slično; Jn 16,13).
Mi smo tako grubi, tako čulni, da je bilo neophodno da se sveta istina podvrgne našim telesnim osećajima; bili su neophodni ne samo zvuci reči nego i isceljenja nemoćnih, opipljiva znamenja na vodi, drvetu, hlebu, kako bi mi, uvereni telesnim očima, mogli makar malo ugledati Istinu. Toliko su se pomračile naše duševne oči!
Ako ne vidite znake i čudesa, nećete da povjerujete (Jn4, 48), prekorevao je Gospod čulne ljude, koji su tražili od Njega isceljenje tela, i ne sluteći čak da se njihove duše nalaze u neuporedivo strašnijoj nevolji, i da im je zato neuporedivo više potrebno isceljenje i nebeski Lekar nego telu.
I čovek je shvatio pred Gospodom, da su ga znamenja, vidljiva telesnim očima, privela veri, privela umnom gledanju. Jer, govorio je on Gospodu, niko ne može ova znamenja tvoriti koja ti tvoriš ako nije Bog s njim (Jn 3, 2). A taj čovek je imao zemaljsku učenost.
Mnogi su očima videli Spasitelja, videli Njegovu božansku vlast nad svom tvari u čudima koja je On tvorio; mnogi su svojim ušima slušali Njegovo sveto učenje, slušali same demone kako svedoče o Njemu; ali nisu ga poznali, zamrzeli su ga, posegnuli su za najužasnijim zločinom – za bogoubistvom. Tako je dubok, tako je strašan naš pad, naše pomračenje.
Čini se: dovoljno je pročitati jednu glavu Jevanđelja, kako bi poznao Boga koji u njemu govori. Ti imaš riječi života vječnoga, Gospode i Bože naš, koji si se javio u skromnom vidu čoveka, I mi smo povjerovali i poznali da si ti Hristos Sin Boga živoga (Jn 6,68-69).
Samoistina objavljuje: Ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici; I poznaćete istinu, i istina će vas osloboditi (Jn 8,31-32). Izučavaj Jevanđelje, i iz njega će ti se objavljivati autentična, sveta istina.
Istina se može objavljivati i unutar čoveka, Ali, kada to? Tada, kada se po reči Spasitelja, čovek obuče u silu s visine (Lk 24,49): A kada dođe On, Duh Istine, uvešće vas u svu istinu (Jn 16,13).
Ako li pre objavljenog dolaska Svetoga Duha – udela svetitelja Božijih, neko pomisli da čuje u sebi istinu koja se objavljuje, taj laska samo svojoj gordosti, obmanjuje sebe; on pre sluša onoga koji je govorio u raju: Postaćete kao bogovi (Post Z,5). I taj glas njemu izgleda kao glas istine!
Saznavati istinu iz Jevanđelja i svetih otaca, preko čitanja se sjedinjavati sa onim koji živi u Jevanđelju i sa svetim ocima je – velika radost.
Veće radosti – od radosti da slušam istinu od samog Presvetog Duha, ja nisam dostojan! Ja nisam sposoban za nju! Nisam sposoban da je izdržim, da je sačuvam: moj sasud nije spreman, nije dovršen i nije utvrđen. Vino Duha, ako bi bilo sipano u njega, raskidalo bi ga, i samo bi se prosulo (Mt 9,17), i zato je moj sveblagi Gospod, pazeći na moju nemoć, dugotrpeljiv prema meni (Lk 18,7), i ne stavlja pred mene za jelo jaku duhovnu hranu (Kor 3, 2).
Kapetan je priznao da je nedostojan da primi Gospoda u svoj dom, ali je molio da u njegov dom dođe svemoguća reč Gospodnja i isceli mladića. Ona je došla, dogodilo se znamenje, dogodilo se isceljenje mladića. Gospod je pohvalio veru i smirenje kapetana (Mt 8, zač. 25).
Sinovi Izrailjevi su govorili svom svetom vođi i zakonodavcu, govorili su iz pravilnog shvatanja veličine Božije, iz shvatanja od kog se u čoveku rađa saznanje i poznanje ljudske ništavnosti: Govori nam ti, i slušaćemo; a neka nam ne Govori Bog, da ne pomremo (Izl 20,19). Te smirene i spasonosne reči su svojstvene svakom istinskom hrišćaninu: hrišćanin se takvim zalogom srca čuva od duševne smrti, koja pogađa one koji su obmanuti svojom gordošću i drskošću. Nasuprot istinskom hrišćaninu, tom duhovnom Izrailjcu, samoobmanuti vapi u izbezumljenosti: „Sinovi Izrailjevi su nekada govorili Mojsiju: Ti govori nama, i mi ćemo te slušati; neka nam Gospod ne govori da ne umremo.’ Ne tako, Gospode, molim te! Neka ne govori sa mnom Mojsije, ili bilo koji od proroka: Ti govori, Gospode Bože, koji si dao nadahnuće svim prorocima. Ti jedini, bez njih, možeš me savršeno naučiti.“[3]
Nedostojan je Gospoda, nedostojan je tog podražavanja onaj koji je sav u prljavštinama i nečistotama, a glupom, gordeljivom, sanjalačkom uobraziljom misli da se nađe u zagrljaju Prečistog, Presvetog Gospoda, misli da ga ima u sebi i sa Njim da razgovara, kao sa drugom.[4]
Bog proslavljan u savetu svetih, velik i strašan nad svima oko Njega (Ps 88,8), kaže Sveto pismo; On je strašan za same najviše nebeske sile. Šestokrilni serafimi kruže oko prestola, i u istupljenju i užasu od veličine Božije neućutno slavoslove, pokrivajući ognjenim krilima ognjena lica: to je video tajnovidac Isaija (Is 4). Čoveče! U strahu Božijem, pokrij se smirenjem!
Dovoljno je, dovoljno, da reč Božija – istina uđe u dom duše preko slušanja ili čitanja i isceli dečaka, to jest tebe, koji se još nalaziš u dečačkom uzrastu u odnosu prema Hristu, iako si, prema telesnom uzrastu, ti možda već ukrašen sedom kosom.
Nema drugog pristupa Istini! Kako li će povjerovati, kaže apostol, u Onoga za koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika? Vjera biva od propovijedi, a propovijed od riječi Božije (Rim 10, 14, 17). Zamukli su živi organi Svetoga Duha: istinu propoveda Svetim Duhom izrečeno – Pismo.
Verni sine istočne Crkve! Poslušaj prijateljski savet, spasonosan savet. Ti hoćeš pouzdano da upoznaš put Božiji, kako bi tim putem pošao ka večnom spasenju? Izučavaj svetu istinu u Svetom pismu, prvenstveno pak u Novom zavetu i spisima svetih otaca. Uz to vežbanje, neizostavno je potrebna i čistota života: zato što samo čisti srcem mogu videti Boga. Tada ćeš postati, u svoje vreme, u meri poznatoj i ugodnoj Bogu, učenik i miljenik svete Istine, i neodvojivi pričasnik Svetoga Duha, koji je neodvojiv od nje, koji se njome predaje. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Toma Kempijski, O podražavanju Isusa Hrista, knjiga 1, gl. 3, knj. 3, gl. 2. U originalu stoji: naprsnik, tj. čovek koji leži na grudima nekoga (kao što se kaže za sv. Jovana Bogoslova da je ležao na grudima Spasiteljevim), ljubimac, miljenik (prim. prev.)
  2. Ranije je rečeno da su sveti oci tako nazivali jedan vid samoobmane, zbog čega i mi zadržavamo takav naziv.
  3. Podražavanje, knjiga 3, glava 2.
  4. Isto, glava 1.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *