АСКЕТСКИ ОГЛЕДИ

 

АСКЕТСКИ ОГЛЕДИ
 

 
СЛОВО О СТАЊИМА ЧОВЕЧИЈЕ ПРИРОДЕ У ПОГЛЕДУ ДОБРА И ЗЛА
 
3. СТАЊЕ ПРИРОДЕ У ПОГЛЕДУ ДОБРА И ЗЛА НАКОН СТВАРАЊА ЧОВЕКА
 
Након стварања човека његова природа није учествовала у злу. У њој је живело и дејствовало једино цело добро. Човечанство није имало никаквог искуственог знања о злу. Оно је знало једино да постоји зло, да је искуствено познање зла погубно за човечанство.[1] Теоријско, површно знање о злу никако није могло штетно да утиче на човечију природу зато што је то мртво знање, једнако незнању по питању човекове унутрашње и спољашње делатности. Човек је пао посредством делатног, искуственог познања зла; човеков пад се састоји у делатном, искуственом познању зла, у усвајању зла. Теоријско знање о отрову не изазива смрт, већ, напротив, одвраћа од ње; практично познање отрова, то јест узимање отрова, доноси смрт.
 


 
НАПОМЕНЕ:

  1. Пост 2, 9, 17; 3, 2.

One Comment

  1. Владимир Смиљанић

    једноставно: Слава и Хвала Богу милом нашем за све !!!