POUKE BOŽANSTVENE LJUBAVI

 
Starac PAJSIJE Svetogorac
POUKE BOŽANSTVENE LJUBAVI

 
VASPITANJE DECE
 
Deca su kao drvenarija
Ne bojte se za decu koja su od malena othranjena u poštovanju. I da malčice izmaknu s puta, zbog svog uzrasta, zbog iskušenja, vratiće se na pravi put. Ona su kao drvenarija koju smo premazali uljem, pa se na nju ne hvata trulež.
Deca treba da se kale
Svoju decu od najmanjih nogu treba da naučite da se kale, da rade, da budu muževna. I dečake i devojčice. I devojčice treba da budu plemenite, da budu hrabre. Treba da rade kućne poslove od malena, jer većina roditelja razmazi svoju decu, pa kasnije u životu bivaju nesrećna.
Dobar učitelj
Dobar učitelj je velika stvar, naročito u naše vreme! Deca su prazne kasete: snimiće se na njih ili bezvredne pesme (šund), ili vizantijska muzika. Posao učitelja je sveti posao.
Dečije duhovne prehlade
Prve duhovne prehlade deca dobijaju od otvorenih prozora roditeljskih čuvstava. Najviše ih prehladi majka, kada nije odevena u skromnost, pa „kvasi“ decu svojim ponašanjem. Život roditelja pun svetosti obaveštava dečije duše i ona se prirodno tome podređuju i rastu sa pobožnošću i bez duševnih povreda.
Preporađanje dece
Rađanje dece je lako. Preporađanje je teško!
Živahnu decu treba da vezujemo „likom…“
Mlado drvo vezuje se labavo likom, a ne žicom, jer se žicom povređuje kora mladog drveta, pa ono vene i suši se. Mlado biće treba sapinjati sa blagonaklonošću. Mladića prepunog živosti i egoizma ne treba smiravati odjednom, jer pušta mlade izdanke, baš kao i mlado drvo sa mnogo sokova.
Sitne Greške su kao mladi krompirići…
Roditelji treba duhovno da pomažu svoju decu dok su mala, jer su tada njihove greške male i lako se mogu iskoreniti. One su kao mladi krompirići, jer treba samo malo da ih zagrebeš i već se ljušte… Ali čim malo ostare, moraš da uzmeš nož da bi ih očistio i ako ima poneko crno okce, moraš da zasečeš dublje. Ako deca od malena dobijaju pomoć i ispune se Hristom, biće uvek uz Njega.
Od kada deca primaju uticaje?
– Od kog uzrasta, starče, deca primaju uticaje iz okoline?
– Deca još u kolevci „snimaju“ roditelje. „Kopiraju“ sve što čine odrasli i beleže na svojoj praznoj kaseti. Zato roditelji moraju da se bore da odseku svoje strasti.
Ne prisiljavajmo mnogo svoju decu
Neki roditelji mnogo prekorevaju svoju decu i to pred drugima! Kao da imaju nekakvu mazgu, pa je zauzdanu vode da ide pravo napred. Drže povodac u ruci i kažu: „Samo ti koračaj slobodno!“
Ne treba previše da navijamo sat…
Danas i mladi i stari na ovome svetu žive kao u ludnici. Zato je neophodno mnogo trpeljivosti i mnogo molitve. Mnogo dece danas dobijaju moždani udar. Sat je malčice pokvaren, a i roditelji ga navijaju malo previše, pa opruga puca. Potrebno je rasuđivanje. Jednom detetu treba više „navijanja“, a drugom manje…
Neusklađenost pri ocenjivanju…
Učitelji ne treba da gledaju samo da li učenici dobro znaju lekciju, nego da uzimaju u obzir i druge dobre osobine koje poseduju deca, kao što je blagočestivost, dobrota, usrdnost. Božije ocene nisu uvek u skladu sa učiteljevim ocenama. Može biti da učiteljeva jedinica koju dobije dete vredi kao petica kod Boga, a učiteljeva petica koju dobije drugo dete, da vredi kao jedinica kod Boga…

2 komentar(a)

  1. Sta je to duhovna ljubav

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.