NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

SVETI TEOFAN ZATVORNIK
ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 

SADRŽAJ

 
Uvodna napomena

 1. Uvodna napomena o datom obećanju da će voditi prepisku o duhovnom životu. Korist koja se od toga očekuje
 2. Mišljenje o razlogu ćutanja. Neophodnost otvorenosti i jednostavnosti u prepisci. Sujeta svetskog života
 3. Ispraznost i jednostranost svetskog života
 4. Svetski život lišava ljude slobode, i one koji mu se prepuste drži u teškom ropstvu. Licemerje i egoizam kao stalna svojstva svetskog života
 5. Tri strane ljudskog života. Prva strana: telesni život, njegovi organi i potrebe; normalna i prekomerna briga o telu.
 6. Druga strana ljudskog života: duševni život, i tri njegove glavne funkcije. Prva funkcija: misaona strana sa njenim oblicima. Znanje i nauka. Normalne funkcije razuma i prazno lutanje misli
 7. Voljna strana duševnog života. Njene funkcije.Ispravno i neuredno stanje voljne sposobnosti
 8. Čulna strana – srce. Velik značaj srca u čovekovom životu.Uticaj strasti na srce
 9. Treća strana ljudskog života: duhovni život. Glavne projave duhovnog života: strah Božiji, savest i žeđ za Bogom. Ljudsko dostojanstvo
 10. Univerzalnost vere u postojanje Božije kao projava duhovnog života
 11. Uticaj duha na čovekovu dušu i pojave u umnoj, delatnoj (voljnoj) i čulnoj oblasti koje odatle potiču
 12. Zaključci na osnovu rečenog o trima stranama ljudskog života. Mogućnost prelaska iz jednog stanja u drugo i preovladavanja ove ili one strane života. Prevlast duševnosti ili telesnosti kao grehovno stanje. Preovladavanje duhovnog života kao norma istinskog života čoveka
 13. Istinska sreća čovekova – život po duhu. Najfiniji omotač duše koji služi kao posrednik između nje i tela i sredstvo za opštenja duša između sebe, kao i sa svetom svetitelja i anđela. Svetlo i mračno stanje omotača duše
 14. Omotač duše biva svetao ili taman u zavisnosti od unutrašnjeg raspoloženja. Primeri. Pomračenu dušu vide demoni
 15. Kako sveti slušaju naše molitve. Dodatak o molitvi
 16. Istinski cilj života. Način života koji odgovara cilju.
 17. Ulaganje u nebesku riznicu. Bogougodan život. Maštanja „naprednih“ o sveopštem dobru čovečanstva i njihova lažljivost.
 18. Značaj duhovnih potreba među drugim stranama ljudskog života. Jedino što je potrebno. Vladavina duha, kao prirodna harmonija svih potreba, može da donese mir i spokoj. Odsustvo tog spokoja kod ljudi. Sveopšta sujeta i duhovni lom. Začetak tog nemira dobija se već prilikom rođenja         
 19. Prvorodni greh kao izvor unutrašnjeg nemira i nereda. Mogućnost lečenja grehom povređenog čovekovog stanja
 20. Nastavak. Objašnjenje rastrojstva koje je kroz praroditeljski greh ušlo u ljudsku prirodu. Opštenje sa Bogom služilo je kao izvor za gospodarenje duha nad dušom i telom. Kroz narušavanje zapovesti čovek se odvojio od Boga i izgubio vlast nad dušom i telom, potčinivši se vladavini strasti. Slika čoveka koga nakon pada rastrzavaju strasti
 21. Neophodnost ponovnog sjedinjenja sa Bogom radi spasenja. Sam čovek nije u stanju da to učini. Duh Božiji savršava ovo u nama radi iskupljenja koje je doneo Sin Božiji
 22. Nastavak o iskupljujućem obnovljenju palog čoveka. Učešće Svete Trojice u našem spasenju. Podsticaj dobrim osećanjima u čoveku koji se spasava daje Duh Božiji. Učešće samog čovek u tom delu. Revnost za spasenje kao prvi preduslov za njegovo dostizanje           
 23. Obeležja istinske duhovne revnosti za razliku od duševne revnosti
 24. Novogodišnje želje. Neophodnost obnavljanja i samoočišćenja. To čini duhovna revnost u nama
 25. Misli povodom praznika Krštenja Gospodnjeg. Skriveno dejstvo blagodati koju dobijamo u Svetoj Tajni Krštenja
 26. Nastavak o skrivenom delovanju blagodati krštenja u čoveku. Slikovita objašnjenja blagodati na primeru kvasca u testu i ognja u gvožđu. Odrastajući, čovek treba slobodnom voljom da utvrdi u sebi blagodat Božiju. Opasnost od zaustavljanja na polovini puta. Potpuna i vatrena odlučnost da se služi Bogu
 27. Nastavak o revnosti i odlučnosti da se živi po blagodati. Unutrašnja usredsređenost. Prosvetljenje duševnog omotača. Razni stepeni tog prosvetljenja
 28. Slobodna odluka da se živi po blagodati – objašnjenje na pričama i primerima
 29. Odlučnost da se živi po blagodati ne treba da bude ograničena samo na želju, nego treba da se sprovodi sa spremnošću na napore i borbu, i uz stremljenje da se neizostavno postigne to što se želi. Kada se odluka donese, istoga časa treba se prihvatiti dela i istrajati u njemu sa trpljenjem i postojanošću
 30. Skica blagodaću prosvetljenog unutrašnjeg stanja rečima Makarija Velikog. Načini podsticanja i pojačavanja odlučnosti za dobar život
 31. Kako podržati težnju ka dobrom životu koja se pojavila. Duhovno čitanje i razmišljanje. Zapisivanje dobrih misli. Kako izbeći lutanje misli prilikom čitanja i molitve. Neprestano sećanje na Boga i smrt. Samoukorevanje
 32. Onaj ko je odlučio da stane na put dobrog života mora da posti. Pouka o tome kako treba postiti. Ponašanje u crkvi tokom posta
 33. Produžetak o postu. Ponašanje u kući tokom posta
 34. Produžetak o postu. Pripremanje za ispovest. Preispitivanje života
 35. Produžetak. Preispitivanje raspoloženja srca. Određenje glavnog karaktera ili duha svoga života
 36. Savršena priprema za tajnu pokajanja i pričešća. Osećanja koja su neophodna onome ko se kaje. Korisno podsećanje na blaženu Teodoru i njen prolazak kroz mitarstva          
 37. Probuđena odlučnost da se živi ispravno treba jasno da se odredi kao težnja da se u svemu postupa shodno volji Božijoj. Mir i radost slugu Božijih. Potrebno je čuvati se kolebljivosti kada je u pitanju odluka da se živi po Bogu. Bog će odbaciti onoga ko nije ni topao ni hladan.
 38. Neophodna odluka onoga ko posti da će se posvetiti Bogu razmatra se kao svesno obnavljanje zaveta koji su za nas dati na krštenju.
 39. Ispravljanje života ne sastoji se u promeni spoljašnjeg ponašanja, nego u duhovnoj promeni, sa spremnošću na borbu sa preprekama. Različiti su načini na koje se đavo trudi da zavede one koji su stali na put istinskog života
 40. Upozorenje na mogućnost hlađenja u budućnosti. Razni uzroci hlađenja u odnosu na duhovni život. Kako se ponašati kada se pojave znaci hlađenja
 41. Poslednji saveti pred ispovest i pričešće
 42. Pozdrav i dobre želje onome ko se pokajao i pričestio Svetim Tajnama. Od onoga ko je stupio na put istinskog života zahteva se neprestano sećanje na Boga
 43. Onaj ko je posle pokajanja i pričešća stupio na put istinskog života treba da uspostavi mir u sebi. Pravila za odagnavanje unutrašnje nesređenosti: neprestano sećanje na Boga, odlučnost da se u svemu, i velikom i malom, postupa prema savesti i strpljivo očekivanje uspeha
 44. Upozorenja onome ko je stupio na istinski put. O nemiru koji ulazi u život sa prolećem. Zbog čega se mnogi koji poste ne popravljaju u potpunosti
 45. Glavno zanimanje onoga ko je stupio na istinski put je – molitva. Produžetak o nerasejanoj molitvi
 46. Opšta pravila za onoga ko stoji na putu istinskog života
 47. Molitveno pravilo za onoga ko stoji na putu bogougodnog života. Učenje psalama napamet. Zamena dugih molitava kratkim. Brojanice
 48. Kako dostići potrebnu nerasejanost molitve. Priprema za uspešno obavljanje molitve
 49. Svetska dela. Kako se odnositi prema svetskim delima da ne bi odvlačila našu pažnju, nego da bi doprinosila služenju Bogu.
 50. Produžetak. Na koji je način moguće podstaći u sebi neprestano sećanje na Boga sa ljubavlju.
 51. Kako okretati svetske poslove i stvari na duhovnu korist?
 52. Sećanje na Boga treba dovodi do osećanja toplote ili plamene ljubavi prema Bogu.
 53. Strasti kao smetnja duhu da se rasplamti ljubavlju prema Bogu.One treba da budu isterane
 54. O borbi sa strastima
 55. Nastavak o borbi sa strastima
 56. Treba izgoniti i najmanje pokrete strasti… Dozvoljivi gnev
 57. Razni stepeni razvitka strasti: strasne misli, osećanja, želje i dela. Borba protiv njih
 58. Značaj molitve na delu borbe protiv strasnih pomisli. Primeri
 59. Odlomak iz dela prepodobnog Isihija o borbi protiv strasti
 60. Kako postupati ako nam se i prilikom borbe sa strastima potkradaju strasne misli i želje. Očišćenje srca
 61. Lutanje sluha i pogleda. Kako eliminisati loše utiske od onoga što vidimo i čujemo
 62. Posle uputstava za duhovnu borbu sa strastima izlaže se pouka o delatnoj borbi sa njima. Spoljašnji način života koji je najpogodniji za borbu sa strastima. Zaključak besede o borbi sa strastima
 63. Domaći poslovi. Pevanje i muzika
 64. Usamljenost. Kako izbeći čamotinju. Čitanje knjiga i izučavanje nauka
 65. Izvod iz dela prepodobnog Pimena o bogougodnom životu, o pobeđivanju strasti i zasađivanju dobrodetelji
 66. Putovanje u Lavru Svetog Sergija. Pouka bogomoliteljima
 67. Uteha bogomolitelja. Pouka o brižljivoj ispovesti. Kratke molitve i neprestana pažnja ka Bogu.
 68. Ljudske priče i glasine. Potreba za dobrim savetnikom. Stalna opasnost od neprijatelja
 69. Tuga i strahovi. Nevina zabava. Prekid odnosa sa lošim ljudima. Engleski apostol iz sekte duhonosaca. Njegova lažljivost.
 70. O čitanju duhovnih i svetskih knjiga. Hlađenje prema molitvi. Nepažljiva i užurbana molitva.
 71. Kako to da se izbegne? Čitanje molitava napamet
 72. Zavet odricanja od sveta. Kako se držati nakon izricanja zaveta pa do njegovog izvršenja
 73. Produžetak. Jednom dati zavet bezbračnosti treba čvrsto držati. Uzvišenost devstvenosti
 74. Pouka onima koji žude za životom u manastiru. Razni oblici podviga bezbračnog života. Strpljivo čekanje i priprema za manastirski život još kod kuće
 75. Đavolje podvale će ometati odricanje od sveta. Kako odbijati te podvale
 76. Iskušenja od strane onih koji ne veruju. Opovrgavanje njihovih sujetnih shvatanja
 77. Iskušenja od strane ukućana. Poslušnost roditeljima kao priprema za manastirsko poslušanje
 78. Iskušenje zbog nepravde i klevete od ljudi sa strane. Trpljenje kleveta. Upozorenje onima koji žele da napuste roditeljski dom da bi dobili slobodu.
 79. Poslednji nemiri i nespokojstva. Predajte svoju sudbinu u ruke Božije uz molitvu i hrabrost protiv neprijatelja koji donosi iskušenja
 80. Umirenje posle bure iskušenja koju je podigao đavo. Odlazak u rodni kraj. Poslednji savet.

 


SVETI TEOFAN ZATVORNIK
ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 ŠTAMPANO IZDANJE

 Izdato: 2007.
 Izdanje: 2. dopunjenos
 Mesto: Beograd
 Izdaje: „Obraz Svetački“
  – Pravoslavna misionarska škola
  pri hramu Sv. Aleksandra Nevskog,
  Cara Dušana 63, Beograd
 Biblioteka: „Obraz Svetački“
 Prevod sa ruskog: Mladen Stanković
 Priredio: Jovan Srbulj
 Recenzenti: protojerej – stavrofor
  Hadži Ljubodrag Petrović,
  protojerej Vajo Jović, Vladimir Dimitrijević

 INTERNET IZDANJE

 Objavljeno: 19. avgust 2007.
 Izdaje: © Svetosavlje.org
 Urednik: prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format: Vladimir Blagojević
 Dizajn stranice: Stanoje Stanković
 Digitalizacija: Stanoje Stanković
 Korektura: Stanoje Stanković

   

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *