NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
23. Obeležja istinske duhovne revnosti za razliku od duševne revnosti.
 
Prošli put sam se prihvatio svođenja računa i to nisam doveo do kraja, što je svakako bilo potrebno. Zaključak je sledeći: znajte da revnost o kojoj je bilo reči – stvarna, živa, plamena, neugasiva – i jeste obeležje da je naš duh obnovljen u svojoj sili i dostojanstvu kroz sjedinjenje sa Bogom, blagodaću i delovanjem Duga Svetoga. Iskre revnosti pojavljuju se i kod nas, ali samo se pojave i – ugase se. Revnost je uvek plamena, ali postojana i neugasiva biva samo usled oblagodaćenja našeg duga Duhom Svetim. Dakle, kada kod Vas postoji takva revnost, znači da je i Vaš duh obnovljen i da će – samo ga ne gušite – preuzeti u svoje ruke i dušu, i telo, i sve prirodne potrebe, i sve svoje životne i građanske odnose, i da će ih sve usmeriti ka jednom cilju: bogougađanju i spasenju. Odgovorite je li tako ili nije.
Smatram da Vam je veoma teško da na to odgovorite, ne samo zbog Vaše skromnosti. Dolazim Vam u pomoć. Ne mešajte različite vrste revnosti. Duhovna revnost se sva iscrpljuje na ugađanje Bogu i spasenje duše; ona je ispunjena strahom Božijim i njena pažnja je neprestano usmerena ka Bogu; ona se svojski trudi da ni u mislima, ni u osećanjima, ni u rečima, ni u delima ne dopusti ništa što ne bi bilo ugodno Bogu, kako joj ukazuje savest koju čuva čistom kao ogledalo; ona čuva svoje srce da mu se ne bi prilepilo nešto drugo osim Boga i božanskih stvari, i svojim nadanjima seli se u drugi svet, odsecajući sve zemaljske nade. Njoj nije strano ni ono što je potrebno u prolaznom životu, ali sve što se odnosi na taj život za nju je sporedno, a glavno je jedno – bogougađanje i spasenje. Vidite li? Izvolite dobro promislite o tome i proverite sebe.
Obratite pažnju još i na to da postoji i duševna revnost. Ali ona je sva okrenuta uređivanju privremenog života. Ko revnuje u nauci, taj ne spava; ko revnuje u umetnosti, taj se kloni celog sveta; ko revnuje u trgovini taj ne žali truda; tako je i za sve drugo. I sve to ne bi bilo tako strašno, ali nesreća je što kada neka od ovih revnosti u potpunosti zaokupi čovekovu pažnju i njegove sile, ona gasi duhovnu revnost. Duševna revnost u najboljim svojim projavama, koje su pomenute, hladna je prema duhovnom i nema nikakvu želju da se bavi onim što zadovoljava duhovnu revnost. A o drugim vidovima revnosti da i ne govorimo, jer oni su protivni duhovnoj revnosti. Jer postoji još sujetna revnost (ulepšavanje i slično) i zla revnost, poročna i grešna, okrenuta ka zadovoljavanju strasti. Ove poslednje ne hlade toliko duhovnu revnost, ali prema njoj stoje u potpuno neprijateljskom odnosu i nekako same po sebi je guše ako se ona nekako pojavi u savesti, a i drugde je teraju i progone. Eto koliko različitih revnosti ima! Izvolite, pogledajte, da nema kod Vas neke od njih?
Duhovna revnost ne progoni duševnu (naučnu, umetničku, poslovnu, građansku), nego je samo čini umerenom i dovodi je u red, usmeravajući je prema svojim pogledima i ne dozvoljavajući joj da revnuje u nečem takvom što je protivno njoj samoj. Ona progoni samo sujetnu i strasnu revnost, ne dozvoljavajući im ni da se pojave u krugu čovekovog života u kome je sama zavladala. Samo u jednom slučaju ona ne pušta dalje ni duševnu revnost, a to je kada vidi da dela kojima se zadovoljava ova revnost – nauka, umetnost, porodični život, građanske službe – ne daju prostora njoj samoj, da je stešnjuju, hlade i gase. Tad ona čoveka kojim je ovladala potpuno istrgne iz takvog poretka života u kome dominira duševna revnost i vodi ga onamo gde će se zanimati samo time da zadovolji nju – duhovnu revnost. Pogađate o čemu je ovde reč?!
Pravu duhovnu revnost odvajam od svega ostalog da biste jasno videli šta je ona zapravo i da biste se potrudili oko nje. Ona je taj oganj koji je Gospod došao da zapali na zemlji i koji kada padne na zemlju naše prirode pojede sve što je tamo nepotrebno, a sve potrebno pretapa i prečišćava. Na nju je mislio apostol kada je pisao Solunjanima: Duga ne gasite (1. Sol. 5,19). Jer iako je ovaj Duh – Duh blagodatni, njegovo prisustvo u nama svedoči se ognjem duhovne revnosti; kada se ta revnost gasi, gasi se i On; na nju je mislio kada je poučavao Rimljane: u revnosti ne budite lenji; budite duhom vatreni; Gospodu služite (Rim.12,11).
Brižljivost i nelenstvovanje jesu sama revnost; gorenje duhom je svedočanstvo njenog prisustva i delovanja; služenje Gospodu je smer i duh ove revnosti. Usmeravajući takvu revnost isti apostol zapoveda Filipljanima: što god je istinito, što god je pošteno, što god je pravedno, što god je čisto, što god je dostojno ljubavi, što god je na dobru glasu, bilo koja vrlina, bilo šta pohvale dostojno, to mislite… i Bog mira biće sa vama (Filip.4,89). Eto u čemu revnuje oživeli i sa Bogom sjedinjeni duh, i zbog takve revnosti čuva jedinstvo sa Bogom. Zato će Bog mira prebivati sa njim – a to je blago od koga nema većeg.
Takođe određujući kako revnost treba da bude usmerena, on piše Rimljanima: Molim vas dakle braćo, radi milosti Božije, da date telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje duhovno bogosluženje. I ne saobražavajte se ovome veku, nego se preobražavajte obnovljenjem uma svoga da iskustvom poznate šta je dobra i ugodna i savršena volja Božija (Rim. 12,12). Obnovljenje uma je obnovljenje našeg duga blagodaću. Oživevši on se odvezuje od dela ovog veka i revnuje samo u bogougađanju, celoga sebe prinoseći Bogu na žrtvu živu i svetu, te stoga i blagougodnu Bogu.
Dakle eto šta je revnost, kakva je njena sila i na šta je usmerena! Eto koliko je revnost značajna. I sami priznajte da je teško odrediti ima li je kod mene i kod Vas. Potrudite se nad tim.
Bliži se praznik Roždestva Hristovog. Čestitam Vam i šaljem pozdrav i najlepše želje! Ujedno, srećna Vam Nova godina. Možda neću biti u prilici da Vam pišem dotle.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *