NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
25. Misli povodom praznika Krštenja Gospodnjeg. Skriveno dejstvo blagodati koju dobijamo u Svetoj Tajni Krštenja.
 
Želeo bih da podelim sa Vama neka svoja razmišljanja povodom praznika Krštenja Gospodnjeg – razmišljanja koja se tiču Vas. Prvo sam mislio da Vam postavim pitanje: kako doživljavate svoje Krštenje? Šta je to – prosto obred, ili Vam daje nešto? Ali potom mi se učinilo da je mnogo bolje da sam odgovorim. I evo, odgovaram.
Krštenje nam daje ono, što nam osim njega ništa drugo na zemlji ne može dati. Ono spaja i sjedinjuje našu prirodu sa božanskom blagodaću, tako da iz kupelji krštenja čovek izlazi kao što kakav novi proizvod izlazi iz majstorske radionice, na primer zvonce, u kome je bakru dodato srebro. Slično zvonce bez srebra naizgled je isto kao to sa srebrom, ali njihov sastav se razlikuje, različit im je zvuk, različiti su im vrednost i cena. Tako se razlikuju i kršten i nekršten čovek. Ovu razliku čini to, što se sa krštenim sjedinjuje blagodat Duga Svetoga, jer onaj ko je kršten vodom istovremeno se krsti i Duhom Svetim. Naizgled, on je isti čovek kao i onaj nekršteni, ali u stvari – po svome sastavu – oni se razlikuju, i to veoma.
Tako se u svetom Krštenju našem prirodnom sastavu dodaje još i nova, natprirodna stihija, i ostaje da skriveno deluje u nama. Mi krštenje primamo u detinjstvu i mada ne znamo šta se sa nama događa, blagodat se zbog toga ništa manje ne sjedinjuje sa nama – od tada ona počinje da deluje u nama mimo našeg znanja, samo po blagosti Božijoj, radi vere kumova i roditelja. Odrastajući, mi ne možemo dobro da razlikujemo u sebi šta je od prirode, a šta od blagodati koja sve od krštenja prebiva u nama i od tada nas nije ostavljala, nego je delovala na njoj svojstven način. Ali u prva vremena, kada su privođeni u veru i krštavani odrasli ljudi, delovanje blagodati u njima pokazivalo se istog časa, oni su to mogli da osete, a drugi da vide. Naročito su upečatljive bivale promene karaktera i života, kada su, na primer, srditi postajali krotki, gordi – smireni, škrti – darežljivi, razvratnici – celomudreni i drugo. Nešto slično se u kupelji krštenja svakako dogodilo i sa nama. Kada odrastemo i počnemo da uočavamo svoje dobre strane, mi neretko postajemo sujetni zbog toga, ili drugi zbog nas, pošto to pripisujemo sebi samima, iako sve što je dobro u nama treba da pripišemo blagodati Božijoj, koja sve prirodno u nama prepravlja i mnogo šta daje direktno od sebe.
Blagodat od detinjstva skriveno deluje u nama. Nju u nama obnavlja pričešćivanje Svetim Tajnama Tela i Krvi Hristove; sredina u kojoj odrastamo, ako je verujuća i blagočestiva, kroz hrišćansko vaspitanje daje prostor delovanju blagodati u nama. Uz takve uslove mi iz detinjstva izlazimo sasvim drugačiji od onih koji nisu kršteni. Mislim da Vam je prijatno da prihvatite misao i da verujete da ste oblagodaćeni. I ne odričite se toga, nego još više blagodarite Bogu. Blagodat deluje skriveno, ali neretko se i otvoreno pokaže, kroz svete porive i dela. Ako češće budete posvećivali sebi pažnju, živeći kako dolikuje hrišćanima, češće ćete doživljavati i delovanje blagodati. Oganj postoji u drvetu, ali je skriven. Počnite da tarete drvo o drvo i pojaviće se dim, a potom će se pokazati i oganj. U jantaru i pečatnom vosku postoji elektricitet, ali se ne vidi. Protrljajte ih i istoga časa elektricitet će se pokazati kroz privlačenje bilo kakvih sitnih čestica, pa čak i varnicu. I telegraf ćuti, no čim mašina počne da proizvodi trenje, elektricitet se istoga časa budi i kako samo brzo počinje da deluje.
Vidite, dakle, oblagodaćena kćeri Božija, o čemu se tu radi! Čovek treba da tare sebe (kao drvo ili jantar) živeći hrišćanskim poretkom života, pa će blagodat Božija neprestano u njemu da projavljuje svoju životvornost. Postoje električna sunca. Kako? Pomoću određenih aparata pokrenuta je velika količina elektriciteta koji se drži u tom stanju. I Vama želim da pod dejstvom blagodati, koja Vam je darovana i koja postoji u Vama, postanete takvo samosvetleće sunce. Eto, opet smo došli na isto: da čovek ne treba da žali sebe, nego da sebe skreše i tare. Inače u duhovnom smislu ništa nećemo postići, mada ćemo naizgled biti veoma lepi.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *