NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
21. Neophodnost ponovnog sjedinjenja sa Bogom radi spasenja. Sam čovek nije u stanju da to učini. Duh Božiji savršava ovo u nama radi iskupljenja koje je doneo Sin Božiji.
 
Dakle, do kog ste rezultata došli tražeći odgovor na pitanje šta je potrebno kako bi se sve vratilo u pređašnji, prvobitni poredak? Šta god da ste smislili, ja nastavljam svoje.
Kao što smo se i spustili sa gore, sad suprotno tome treba opet tamo da se popnemo. Kao što se ta bolest pojavila, tako se suprotnim delovanjem može i isterati. Otpali smo od Boga – potrebno je da se ponovo sjedinimo sa Njim. Otpali smo zbog sumnje u reči Božije – treba da obnovimo potpunu veru u te reči. Izgubivši veru u Boga, prihvatili smo pogubnu odluku dakle, sam sam – treba da uništimo to sam sam. Kada je nastalo to pogubno sam sam, naš duh je izgubio svoju silu da vlada dušom i telom, i naprotiv, sam je pao pod njihov jaram. Ta vladavina duga treba da se obnovi. Kada je bila presečena, potrebe duše i tela razišle su se na razne strane i u našim željama došlo je do pometnje – sve te potrebe treba opet dovesti u jedinstvo i ustanoviti u njihovom poretku međusobnu potčinjenost. Zajedno sa pogubnim sam sam u naš život ušlo je i mnoštvo strasti, poput divljih zveri koje nasrću na nas. Treba da isteramo te strasti.
Vidite šta je potrebno. Već i zbog mnoštva i važnosti toga što je potrebno možemo doći do zaključka da sami nećemo moći da izađemo na kraj sa tim delom koje je za nas jedino potrebno. Naročito ne treba da se nadamo da ćemo sami savršiti naše najvažnije delo, jer je prva tačka toga dela, bez koje dalje ne vredi ići, upravo ponovno sjedinjenje sa Bogom, a to nikako ne može da bude u našoj vlasti. Mi možemo to da želimo i da tražimo, ali da učinimo – to ne može biti delo naših ruku. Ko može da uđe u oblast Božiju ili da sam prokrči put ka njemu? Ko je u stanju da uzme od Boga ono što želi, tim pre da prinudi Boga da bude u nama, kako bismo i mi bili u Njemu, naročito nakon što nam je sve to već bilo dato, ali smo ga prezreli, uvredili smo Boga nepoverenjem u Njega i Njegovu vlast zgazili svojom samovoljom? Kažeš – pokajaću se, kajem se. Ali nije do tebe da postavljaš uslove. Pokajanje je u redu, ali kada Sam Bog prihvati da ga primi. A samo po sebi šta je ono?! Povredio sam se, boli me – pa šta?!
Dakle, ponovno sjedinjenje sa Bogom nije u našoj vlasti; i uslovi za to i način ostvarenja i sve što se toga tiče nije u našim rukama. Ali evo koliko je ono važno, da kada dođe do ponovnog sjedinjenja, sve drugo će krenuti samo od sebe. Istoga časa duh će dobiti snagu, potčiniće sebi dušu i telo, dovešće u red potrebe i želje i isterati strasti. Ali kako to postići? Ja hoću da Vam objasnim da nemamo zbog čega da lupamo glavu nad time kako da se ponovo sjedinimo sa Bogom. Koliko god da se mučiš, ništa nećeš smisliti; nego, ako Bogu bude ugodno da ustanovi poredak tog ponovnog sjedinjenja onda pohitaj da ga prihvatiš sa potpunom verom, i da to iskoristiš sa toplom blagodarnošću. I hvala čovekoljubivom Bogu, sve je u tom pogledu već učinjeno, ustanovljeno i objašnjeno! Prihvati i iskoristi.
Neću Vam izlagati kako je sve to učinjeno; reći ću ono glavno: za obnavljanje našeg duga i za njegovo ponovno sjedinjenje sa Bogom, neophodno je da Duh Božiji siđe na njega i da ga oživi. Da bi pokazao put za silazak Duga Božijeg, Jedinorodni Sin Božiji je sišao, vaplotio se, postradao, umro na Krstu, vaskrsao i vazneo se na nebesa. Ovako je odnos Svoga dela prema Duhu Svetome odredio i Sam Sin Božiji, kada je Svojim učenicima objavio da odlazi Ocu, a onda im, pošto ih je to rastužilo, za utehu rekao: bolje je za vas da Ja odem, jer ako Ja ne odem, Utešitelj neće doći k vama (Jn. 16,7). Još ranije, prenoseći reči Gospodnje, sveti jevanđelist Jovan Bogoslov piše: koji u Mene veruje… iz utrobe njegove poteći će reke vode žive; a zatim dodaje: ovo reče o Duhu koga trebaše da prime oni koji veruju u ime Njegovo, jer Duh Sveti još ne beše dat, zato što Isus još ne beše proslavljen (Jn. 7,3839). Trebalo je da se proslavi Sin Božiji Koji je smirio Sebe u vaploćenju i stradanjima, da bi Duh Sveti došao i prebivao u onima koji veruju u Njega. On je zaista došao i prebiva u vernima, i to tako da drugi apostol ushićeno pita: ne znate li da ste hram Božiji i da Duh Božiji obitava u vama (1. Kor. 3,16).
To Vam je dakle sve. Sin Božiji se vaplotio, postradao je telom, umro na Krstu, vaskrsao, uzneo se na nebesa i poslao od Oca Duga Svetog, Koji je, primljen od onih koji veruju u Sina, ispunio u njima ono za šta se Sin molio: da svi jedno budu, kao Ti, Oče, što si u Meni i Ja u Tebi (Jn. 17,21).
Kako će On to da savrši? Sjedinjujući se sa duhom onih koji veruju u Sina Božijeg i oživljavajući ga, ponovo ga sjedinjuje sa Bogom. Ovo se naziva novim rođenjem od Boga, koje verne čini čedima Božijim po blagodati, kako kaže sveti jevanđelist Jovan: a onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji veruju u ime Njegovo, koji se ne rodiše od krvi… nego od Boga (Jn. 1,1213). Zakon duhovnog života u Hristu Isusu postao je: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u Carstvo Božije… jer samo ono što je rođeno od Duga duh je(Jn. 3,56).
Nemojte da pitate zašto je sve ovo neophodno za obnavljanje istinskog života u nama, nego to što ste čuli prihvatite verujući jednostavno i iskreno kao dete. Ako počnete da postavljate pitanja, doći će đavo i kao nekada Evi došapnuće Vam sablazan i pokolebaće Vašu veru, a kroz to će Vas lišiti i njenih plodova. Kao što je tada bilo neshvatljivo da od kušanja zabranjenog ploda mogu proizići takve posledice, pa su ipak proizašle, tako je sada neshvatljivo zašto je bilo potrebno da se Sin Božiji vaploti, da postrada i da potom pošalje Duga kako bi nas obnovio, pa ipak, upravo od iskrene vere u takav poredak događaja zavisi naše obnavljanje i svi koji su to prihvatili i prihvataju sa verom obnavljaju se.
Dakle, ne pitajte kako je Bog sve to uredio, a ni ja Vam ništa o tome neću govoriti. Reći ću samo nekoliko reči o onome što u nama proizvodi Duh Sveti kada obnavlja naš duh. Ali strpite se do sledećeg pisma.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *