OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
SPASENJE
 
Sluškinjo Božija S.!
Sve patnje, koje preživljavate kroz svoje dete, prihvatite kao očišćujuću kaznu za svoju prošlost, i naučite se da Bogu blagodarite za sve, svesno i odgovorno prihvatajući sve iz ruke Božije.
Gospod je došao radi grešnika, da bi ih spasao. Da bismo se spasli, nama je preostalo samo da budemo potpuno svesni da smo mi ti grešnici. Radi naših grehova, život oko nas postao je nepodnošljivo tužan. Zbog toga bi trebalo da se pokajemo, očekujući Božiju pomoć i oproštaj. Milost Božija neće oklevati. Ako su pak radi očišćenja od naše nekadašnje nečistote potrebne bolesti i patnje, onda ih treba pretrpeti bez roptanja i zablagodariti Bogu.
Neka Vas Gospod umudri!
 
* * *
 
E. E.!
Vaša duša se ne muči uzaludno. To su takvi gresi, koji su jednom za svagda postavili prepreku za Vaše služenje kod prestola. To, što ste sada počeli da ignorišete kanonska pravila, ne lišava pravila njihove sile. Onaj pak, koji se usudi da živi protivno njima, nosiće na sebi svu težinu njihovog narušavanja. Često mi pišu i govore o sebi oni, koji su ih narušili. Međutim, to mora da rešava arhijerej, jer je obavezno da se (budući sveštenici) njemu ispovede pred primanje čina. To nije neko mrmljanje, nego stroga i nepristrasna ispovest svega što se desilo. To je jedino, što zadržava od daljeg pada u pakao.
Prema tome E., ja ću Vam biti slab utešitelj. Ne mogu da prihvatim na sebe ono, što je u vlasti arhijereja.
U takvim situacijama, obremenjenim iskušenjima, dolazi u pitanje i samo naše spasenje. Spasenje je, Međutim, jedino važno delo u našem životu, sve ostalo je sporedno.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Dragi u Gospodu E.!
Gospod je s Vama. Vaša strahovanja i briga nisu uzaludni. Gospod nije ukinuo svetootačke kanone, na kojima nepokolebivo stoji Crkva. Ako ljudi umišljeno ili nesvesno i zaboravljaju na njih i ukidaju ih, to ni najmanje ne menja stvar. Tokom čitavog života takvih ljudi, padovi će slediti jedan za drugim.
Pitanje morate rešiti sami. Primamljivi predlozi će se ponoviti još mnogo puta. Umudrite se da od iskušenja odete tako, da ne povredite svoje „zaštitnike.“
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
T. T.!
Vaše pitanje o tome kako da se spasete je isprazno. Čitajte Sveto Pismo, čitajte svetootačku književnost – tamo je sve sasvim jasno. Na taj način se spasavajte.
Vi niste dovoljno odlučni. Kada padnete, nastavite da ležite. A kuda će Vas to ležanje odvesti, znate i bez mene. Mogu da se pomolim za Vas, ali Vas neću savetovati. Reći ću Vam samo jedno: plašite se gneva Božijeg, jer ste porodicu uništili, decu osiromašili, a svom sinu zbog roditeljskih grehova pripremili sumnjivu budućnost. Morate se popraviti.
 
* * *
 
Draga N.!
Ne sprečava prokletstvo I. da ostvari svoje snove, nego milost Božija prema njoj. Na njoj, uostalom i nema roditeljskog prokletstva, nego se ono krije u činjenici da je pozorište, a utoliko pre estrada, pogubno mesto. Gospod se sažalio na I., kako bi pošla da peva Bogu i tamo zadobila spasenje i radost življenja.
Vi nemate blagoslov da idete u manastir. Živite u svetu i molite se u crkvi i kod kuće, pa ćete, milošću Božijom, živeti na spasenje. Vi naime ne znate šta tražite za sebe i za kćer. Gospod mnogo bolje zna šta je za vaše dobro.
 
* * *
 
Draga u Gospodu M.!
Put spasenja je u svim vremenima jedan, i on nam je obeležen u svetom Evanđelju. U svim vremenima, ne postoji prepreka za one koji hoće da se spasu, jer one, koji to žele, na tom putu rukovodi Sam Spasitelj. Na nama je samo da iskreno želimo da sledimo Hrista.
I bolesti, koje se dešavaju po dopuštenju Božijem, potpomažu čovekovo spasenje. One usporavaju našu bezumnu trku po životu i primoravaju nas da se zamislimo i da zatražimo pomoć. Kao po pravilu, čovečija pomoć je slaba i brzo se iscrpljuje, i čovek se onda obraća Bogu. I za Vas je došlo vreme da se molite i da tražite. Trebalo bi da se ispovedite i miropomažete, i da se često pričešćujete. Ne napuštajte svoj posao. Za svoju bolesnu ruku molite se Presvetoj Bogorodici Trojeručici.
Spasonosnom putu se morate učiti u Crkvi, jer je ona dom Božiji. Ja ću se pomoliti za Vas, bolesnicu, i za Vašu porodicu.
 
* * *
 
Draga u Gospodu S.!
Strašne bolesti našeg doba izrodilo je bezbožništvo. Te bolesti imaju takve osobine da ne ustupaju pred lekarskom veštinom, nego zahtevaju i želju bolesnika da ozdravi i njegove, makar i male napore na tome. Ako se pak ti napori potkrepe obraćanjem Bogu za pomoć, uveravam Vas da će bolest odstupiti.
Kako se sada često događa da stradaju bližnji, i da je bolesnik gluv i slep i da se sve dublje pogružava u močvaru greha! Greh roditelja i – mislim da ne grešim – Vaš greh je u tome, što decu nisu pravilno usmerili u životu. Učili su ih svemu, osim da znaju u Kome se krije izvor života. Deca ne znaju za Boga. Stoga Gospod dopušta da mlado pokolenje realno upozna nasilje zle mračne sile. Međutim, ni tada ne počinju svi da se preobraćaju i da traže pomoć Božiju. Molite se s nadom i sa živom verom, predavši i sebe i svoju decu volji Božijoj. Unuk takođe strada zbog greha svoje mame, i njega je obremenila njena greška. Češće pričešćujte S, i videćete kako će se neprijatelj povući.
Vascelo naše spasenje je u Bogu, ali ne u višečasovnim pravilima, nego u živom i poverljivom odnosu prema živom Bogu.
 
* * *
 
Draga u Gospodu E.!
Teško mi je da odgovorim na Vaše pitanje iz jednostavnog razloga što to zavisi od toga, šta čovek traži od života. Zagledajte se u sebe i shvatićete. Da bismo se spasli, nije potrebno da trčimo sa mesta na mesto, bežeći od onih životnih okolnosti, koje nam je Bog poslao. Upravo su one Bogom blagoslovene, a iskušenja su potrebna, korisna i spasonosna za dušu. Prema tome, draga L., neću odbiti da se pomolim za Vas, ali Vas neću savetovati. Radite onako, kako je saobrazno Vašoj meri. Neka Vas Bog umudri.

Jedan komentar

 1. Ovo je nešto skoro najbolje što sam pročitao!
  Takođe i pisma i saveti o porodičnom životu.
  Predivan i bogomudar starac Jovan Krestjankin.
  Hvala Svetosavlju za ovu knjigu.
  Hvala ocu Ljubi Miloševiću.
  Neka vas Gospod ukrepi u daljem radu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *