OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
BOG
 
Dragi u Gospodu M.!
Ni monah, ni mirjanin, nemaju takvo sklonište o kakvom Vi pišete, nego je sve i svagda, čitavog života – put i put, napor i bolest, i za monaha i za mirjanina. Putevi se donekle razlikuju jedni od drugih ali je zato cilj jedan isti. Ne razdvajajte život na svet i na manastir, jer i u svetu postoji monaški i porodični život, i oba su od Boga blagoslovena. Međutim, onaj koji je izabrao svoj put ne bi trebalo da se dvoumi i da se koleba između sveta i manastira.
Nije uzaludno govorila ruska mudrost: sedam puta meri a jednom seci. Mi smo se sada odučili da tako postupamo. Mi ne razmišljamo i ne odmeravamo nego samo sečemo i komadamo, a to je za živoga veoma bolno. Ja ne poznajem starce koji se upliću u Božije odluke, gde se kaže da će se sve do poslednjih dana sveta ljudi ženiti i udavati i odgajati decu, i time se spasavati. Neka svako uznapreduje na svom putu. Na jednome Gospod blagosilja jedno, a na drugome drugo.
Ja sam već star čovek; u vreme moje mladosti, kada je otvoreno bio srušen oslonac nekadašnjeg života, oblagodaćeni ljudi se nisu usuđivali da to vreme proglase za kraj istorije. Sada je mnogo drskih, a mi treba da živimo i da se spasavamo. Milost Božija je jedna ista ali smo mi toliko ogrubeli da nas samo primetni životni udarci donekle dovode do svesti o našoj ništavnosti i obraćaju nas ka Bogu.
Mira nema. Mira nema nikada, jer Gospod u svet nije doneo mir nego mač. I evo, taj mač Gospodnji raseca do najkrajnjih dubina, a spokojstvo, uteha i smisao onoga što se dešava nalaze se samo u veri, samo u Bogu i sa Bogom. Neka Vam Bog podari to glavno saznanje i duša će zaželeti da živi u miru samo sa Bogom, samo za Boga i za ljude u Bogu.
Neka Vas Gospod umudri!
Blagodarite Bogu za sve. To, što smo u Crkvi nije naše pravo nego dar Božiji. Upoznajte se dublje sa žitijem svetog Jovana Zlatoustog. On će Vas utešiti, on će Vam pomoći.
 
* * *
 
Draga O.! Nekome su poznate sve naše brige. Njemu ne može da promakne nijedna naša brižna misao. On zna da brige uzrokuju stradanja i zato On svagda hoće da nam pomogne. On nam obećava da će sve naše brige uzeti na Sebe. Možemo li da dobijemo nešto bolje od toga? On hoće da ukloni sve što nas obremenjuje. On hoće da nam prokrči put tamo, gde mi još uvek ne vidimo nikakvu mogućnost. On hoće da izmeni sve okolnosti koje nas opterećuju. On hoće da nam pošalj>e pomoć.
Zbog toga Mu prepusti sve svoje brige. Zablagodari Mu na tome, što ih prihvata na Sebe i On će ti pomoći u onim nedaćama koje te sada muče. Na taj način će se tvoje srce ispuniti mirom.
 
* * *
 
I.! Ti, naime, živiš bez Boga. Utapaš se u uzburkanom moru iako si na crkvenoj lađi, jer zaboravljaš da ona ima Kormilara. Treba se privezati za Gospoda, Njemu treba verovati i u Njega imati poverenja, ne tako što ćeš formalno čitati Evanđelje i molitve, nego što ćeš se okrenuti živom Bogu. Kad se obratiš Gospodu, On će ti poslati i podariti duhovnog oca.
Svakodnevno pročitaj po jedno poglavlje iz Evanđelja i po dva poglavlja iz Apostola, a takođe i kratko jutarnje i večernje pravilo. Pričesti se nakon dve nedelje. Počni da razmišljaš, ali ne apstraktno nego konkretno o onome šta ti Gospod govori u Evanđelju za određeni dan. To, zapravo, neprijatelj pokušava da tvoju dušu zamori uninijem (čamotinjom), ubijajući živi izdanak u tvojoj duši.
Moliću se za tebe.
 
* * *
 
E. I.! Draga moja starice, srdačno Vam čestitam 80. rođendan! Evo, i ja sam zajedno s Vama poživeo do tog blaženog vremena kada je njiva našeg života pobelela i kad se otežali klas već priklanja zemlji.
Srce strahuje, ali se srce i raduje. Gospod je blizu.
Čime ćemo uzvratiti našem Gospodu, Velikom Sejaču, za sve što nam je dao? Šta ćemo Mu prineti, osim blagodarnosti? Zar ne, mi smo prošli težak i mnogostradalni život?
Od Njega smo primili skupoceni dar vere, i Njemu sada streme naša duša i srce.
„Gospode, Ti sve znaš. Učini sa mnom kako god Ti hoćeš!“ Gospod je s Vama, čedo moje! Gospod je s nama, a s Njim je svagda i svugde dobro.
Tako ćemo nastaviti da živimo, radujući se zbog onog što smo doživeli i preživeli, zbog toga što se život još nastavlja i što mu se već približava zora Večnosti.
Slava Bogu za sve!
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Ako budete stalno čitali Sveto Pismo, umiriće vam se um i srce, i sve ćete u životu videti jasno. Gospod će Vas u potrebnom trenutku izvestiti gde ćete živeti.
I u gradu, i u selu, i u Rusiji, i u inostranstvu, Bog je Jedan.
Promisao Božiji ustrojava sudbinu naroda i svakoga pojedinačno. Ispratite svoju decu, a Vi sami živite sa T. kod kuće. Oni će Vam se vratiti i Vi ćete im pomoći.
Poganih i babskih priča kloni se, tako kaže Sveto Pismo (1. Tim. 4; 7).
Svakoga dana živite sa Bogom, On će nas kroz životne bure provesti do spokoja i spokojnog srca.
Sve je Njime, sve je od Njega, i sve ide ka Njemu. Gospod neka je sa Vama! Neka Vas Bog umudri i ukrepi!
 
* * *
 
Draga L. A.! Sada patnje i samo patnje dovode ljude do poznanja istine. Ono, što za Vas svojevremeno nije mogla da učini materinska ljubav, sada čini Vaša materinska patnja zbog sina.
Sada možete da zamislite koliko je Vašu majku bolelo srce zbog Vas, budući da nije mogla da Vam usadi ljubav prema Istini, prema Životu. Draga L. A., ne može se živeti bez Boga; može se samo polako i mučno umirati i posmatrati kako se svuda unaokolo ruši život. Poslednji i najosetniji udarac majku sustiže onda, kada propast zadesi one, kojima je ona dala život.
Zablagodarite Bogu, što On nije odbacio Vas kao što ste Vi svojevremeno odbacili Njega. Molitva će Vas naučiti da se molite onako, kao što Vas život nauči da živite.
Čitajte, razmišljajući o rečima molitve i primenjujući ih na sebe i na svoj život. S tim će doći i drugačije shvatanje života, i videćete milost Božiju. Moje molitve će samo pomoći Vašim, materinskim. Ja obećavam da ću ispuniti Vašu molbu.
Reč „Bog“, draga moja, pišite uvek velikom slovom: Bog – Tvorac, Promislitelj, Spasitelj. A našoj ljudskoj ograničenosti i slabosti treba sila Božija da bi živela.
Neka Vas Bog sačuva, umudri i ukrepi da pred Njim budete zastupnica za svog sina.
 
* * *
 
Draga T. A.! Doći će vreme kad će Šengenski sporazum obuhvatiti ceo svet i neće biti mesta gde on, u poslednjoj etapi, neće stupiti na svoju strašnu snagu. Međutim, to se dešava tek u poslednjoj etapi a priprema se još od apostolskih vremena.
Sada je posebno važno da od njega ne bežimo ni u pustinju ni u neko drugo mesto u kojem nas on, kako se to nama samo čini, neće sustići. Ne, ne i ne.
Naše bekstvo od te nesreće mora biti bekstvo u duhovni život sa Hristom, a danas čak ni kod mnogih, koji odlaze u Crkvu, duh života nije Hristov.
Da li ćete pomagati u tom delu ili nećete – odlučite sami.
Međutim, nesumnjivo bi trebalo da znate da to nije izlaz iz te situacije. Bog je svuda, u čitavom svetu: i u Grčkoj, i u Rusiji, i On će Svoje verne sakriti u godini iskušenja. Niko se neće spasti od gneva Božijeg sam i pomoću sopstvenih domišljanja. Naš Spasitelj je Hristos, i u Njega se i uzdamo.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu I. n L.!
Radujem se vašoj radosti. Čuvajte jedno drugo, a prevashodno čuvajte u sećanju i u srcu tragove milosti Božije, koji se tako jasno vide u vašim životima.
Ne zaboravljajte ni duhovnu bitku koju ste poznali svojim duhovnim opitom, kao ni da je neprijatelj moćan. Međutim, uvek imajte na umu da je svemoćan jedino Bog. Čuvajte Gospoda u svojim životima pa će i On sačuvati vas.
 
* * *
 
Draga u Gospodu O.!
Dobio sam Vaše pismo, i ispuniću Vašu prozbu da se molim za Vas. Međutim, sudeći po Vašem pismu, Vi živite daleko od zakona Božijeg, iako ste pravoslavni. Dobrota uopšte je dobra osobina, ali nju bi trebalo kontrolisati svetlošću zapovesti Božijih. Naime, Svetlana zbog svoje dobrote živi u smrtnom grehu i to će je uništiti.
Još nešto: ime Božije treba uvek pisati velikim slovom, jer je Bog izvor života, i trebalo bi da u čovečijem životu Bog bude osnovni stožer.
Neka Bog umudri i pouči sluškinju Svoju O.
 
* * *
 
Draga T.!
Svagda se molim za tebe, da ne oskudevaš u darovima Božijim i da žitejska (svetovna) ispraznost ne pomrači čistotu tvoga srca i duše.
Naša krilca se ponekad opuste i nemaju snage da se vinu u nebo. To nije ništa strašno, to je nauka nad naukama koju izučavamo, ali je važno da u nama ne iščezne želja da nad glavom vidimo čisto i zvezdano nebo, nebo Božije.
A suze, trud i bol srca su na našem putu neizbežni.
Nemoj da se izgubiš, čedo moje.
Za majčicu ćemo se moliti.

Jedan komentar

 1. Ovo je nešto skoro najbolje što sam pročitao!
  Takođe i pisma i saveti o porodičnom životu.
  Predivan i bogomudar starac Jovan Krestjankin.
  Hvala Svetosavlju za ovu knjigu.
  Hvala ocu Ljubi Miloševiću.
  Neka vas Gospod ukrepi u daljem radu.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *