NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
NEPRIJATELJ LJUDSKOG RODA I BORBA SA NJIM
 
Draga E. P.!
Odakle da počnem da oplakujem dela tvog nesrećnog života?
Da li odatle, kad si bez venca i bez Božijeg blagoslova stupila u tako važnu etapu života kao što je brak?
Da li odatle, kad si porodičnoj katedri i obavezama majke-hrišćanke pretpostavila univerzitetsku katedru i ulogu naučnika?
Odakle?
Da li bi sad uopšte i trebalo da govorimo o tome, kada naš život slikovito pokazuje da smo zaboravili molitvu: Bez Mene ne možete činiti ništa? Mnogo je toga što smo tvorili bez Boga, svojom ili tućom krivicom, i sada vidimo Rusiju razorenu takvim stvaranjem, vidimo razorene porodice i izgubljene duše. Vi to sve pravilno razumete. Međutim, krst, draga moja, svagda krst, i svagda su to suze a ne radost. Snagu duha da se nosi krst daje samo svest da je taj krst položio Bog i da ćemo ga uz Njegovu pomoć nositi i doneti do kraja.
Da, A. se nije jednostavno udaljio od Istine, on se prepustio njenom protivniku. Kodiranje je jedan od savremenih vidova čarobnjaštva, i njegova posledica je demonska obuzetost čoveka. Upravo u tome i jeste naša nesreća, draga E. P… Mi ne poznajemo naše Pravoslavlje i popuštamo pred laskanjem neprijatelja. Zato ćemo i plakati, oplakujući svoj život, plačući nad životom sina. Te suze su za Vas spasonosna rosa, a sina predajte u ruke Božije, budući u potpunosti svesni svoje krivice i pred Bogom i pred sinom. To je povratak Bogu, a jedino On zna koliko se moraju produžiti Vaša stradanja.
 
* * *
 
N!N!
Ne hulite na Boga! Nije Vam, draga moja, Gospod dao takav karakter. Gospod tvori samo ono što je dobro, ali je volja mračne sile i naša čovečija volja, koja nam dopušta da biramo između dobra i zla, uzrok onog zla, kakvo Vi sada vidite u svojoj prošlosti, pa čak i u sadašnjosti.
Očigledno je da ste Vi duhovno bili toliko skamenjeni da je bila potrebna teška bolest i skamenjenost udova da bi omekšala dušu.
Hvala Bogu, što je Gospod zakucao na Vaše srce i što ste počeli da radite na sebi. Sada znajte, da Vam predstoji da se trudite, a kada će i kako doći milost Božija i uteha, zavisi od Boga.
Zamišljam podvig Vašeg života. Vi, međutim, draga moja, ako Vam je već dato u udeo da duhovno delate, ne žurite ka utehama. Biće bolje da naučite da se predate volji Božijoj, jer će tada Vaše trpljenje dobiti drugačiji smisao i postaće spasonosni podvig delanja za Boga.
Sada Vam se opet približava neprijatelj, ali sa druge strane. BogVamje dao da sebe sagledate u svojoj duhovnoj neuglednosti. To je dar Božiji i čudo duhovne prozorljivosti. Trebalo bi zablagodariti Bogu i živeti u nadi da Vas Gospod, ako je već ušao u Vaš život kad ste bili mrak i u mraku, utoliko pre neće ostaviti sada kad Mu, iako slabo i nespretno, idete u susret. Neprijatelj Vam zasejava upravo takve misli i posredstvom njih Vas baca u greh očajanja i beznađa. I opet pad. Nipošto. Kad Vam neprijatelj pristupi s očajanjem, u mislima pritecite bezgraničnosti Božije ljubavi i milosrđa. Kada pak ispliva gordost, setite se dubine svog pada.
Tako ćete čitav život provesti u borbi sa sobom i sa neprijateljem, i tako će biti sve do kraja naših dana. Prema milosti Božijoj, spokojstvo ćete naći tek nakon groba. Na zemlji nema raja, a mi nismo angeli.
Takođe se nemojte prekomerno žalostiti zbog O. i zbog njene budućnosti. Da je postojalo Božije blagovoljenje za njenu udaju, onda sve te prepreke ne bi ništa značile. A Bogu je tako ugodno da Vas ne ostavi samu. U svoje vreme, podvig njenog samopožrtvovanog služenja bolesnoj majci neće ostati nenagrađen.
Da bi se promenio posao, treba se najpre pomoliti sv. mučeniku Trifunu i naći novo zaposlenje* – potražite gde ćete preći, gde će je primiti i zaposliti, pa tek onda neka napusti prethodni posao.
Neka vas Bog umudri i ukrepi da biste obe, srazmerno svojim snagama, tvorile svoje delo, jer je veoma važno u kakvom duhovnom i duševnom raspoloženju nešto činimo.
Kod Vas, V., još uvek postoji snažno sebičnjaštvo, i ono Vas i muči. Onaj koji se Bogu pokorio na delu a ne samo na rečima uvek je blagodaran i smiren.
Trudite se, jer ima još mnogo, mnogo posla!
Neka Bog blagoslovi Vas i O.!
 
* * *
 
Draga J.!
Primio sam tvoje tužno pismo i saglasan sam s tobom da su te samo bolest i patnja priveli Crkvi. U tome se za tebe projavila milost Božija. Međutim, neprijatelj kojeg nisi znala i o kome nisi ni podozrevala, krenuo je u lov na tvoj život. Šale sa mračnom silom su rđave, i cena naklonosti prema njima je čovekov život i propast njegove duše. Oni ne oduzimaju život, jer to za njih ne bi imalo nikakvu vrednost; međutim, oni čoveka uče da okonča sa samim sobom. Neprijatelj se još uvek nije udaljio od tebe. On još ne veruje da je izgubio vlast nad tobom. On će te i dalje vrebati i pokušavati da te otrgne od Boga i od Crkve.
Ti, međutim, znaj da će se telesno zdravlje vratiti jedino sa zdravljem duševnim, koje možeš da zadobiješ jedino u tajinstvu sjedinjenja sa Bogom.
Neophodno je da se stalno ispovedaš, da se miropomažeš i da se pričešćuješ svetim Hristovim Tajnama na svake dve sedmice (naravno, osim onih dana kad po prirodi ne možeš da se približiš svetinji). Svakodnevno čitaj po jedno poglavlje iz svetog Evanđelja. Sve će ti to pomoći da svežeš neprijatelja koji te napada. Seti se da si sama, dobrovoljno, pošla u susret njihovim laskanjima i oni su te obmanuli. Ti nisi znala za Boga.
Neka te Bog blagoslovi. Moliću se i za tebe i za tvoju decu.
 
* * *
 
Draga I.!
Deca su plod svojih roditelja i mnogo toga nose po nasleđu. I Vi ste se susreli sa stvarnom zlom silom, kojom je dete obuzeto. Bilo bi dobro da dečaka miropomažete i da ga naučite da otkriva pomisli, čime će razoružati neprijatelja. Najzad, trebalo bi da se stalno pričešćuje* – jednom nedeljno, i da se uljem za miropomazanje pomazuje svakoga dana. Napomenite dečaku da mu predstoji da se bori za sebe, i da on u toj borbi, uz pomoć Božiju, mora da pobedi. Misao o samoubistvu potiče od neprijatelja.
Neka Vam Bog pomogne, a ja ću ispuniti Vašu prozbu da se molim za Vas.
 
* * *
 
Draga A.!
Borbu protiv neprijatelja koji te muči moraš da započneš Sv. Tajnama, a prva i najvažnija je ispovest. Neophodno je da u svom životu pronađeš ono mesto, koje je neprijatelju dalo slobodu da uđe u tebe. Nakon ispovesti, neophodno je miropomazanje. Trebalo bi da posle Sv. Tajne piješ ovo miro i da se svakodnevno njime pomazuješ. Pričešćuj se svake nedelje.
Neprijatelj ulazi neprimetno; međutim, da bi se on isterao, potrebno je mnoštvo podviga i napora. Znaj da je cilj neprijatelja, koji se stara o tebi, da uništi tvoj život. Misao o samoubistvu potiče od neprijatelja, i on te ubeđuje da je to jedini izlaz iz situacije. A da li znaš da će samoubistvo zauvek pogubiti tvoju besmrtnu dušu? To je jedini greh za koji se ne može dobiti oproštaj. Ono znači propast i duše i tela. Prema tome, A., ne prihvataj pomisli, jer taj sufler je neprijatelj koji te zlostavlja. Znaj da to nije tvoje i pretvaraj se da ne slušaš njegova došaptavanja. Zaboravljaj ih molitvom: „Gospode, pomiluj.“ I ja ću se pomoliti za tebe.
 
* * *
 
Draga E.!
Ta misao, koja ti ne dopušta da se smiriš, potiče od neprijatelja. Ne bi trebalo da prihvataš njegove nagovore, koji na tebe dejstvuju posredstvom pomisli. Neprijatelj za Boga uvek predstavlja samo mračnu demonsku silu, dok je čovek Njegova ljubljena tvorevina. Radi grešnih ljudi, Gospod je u smrt poslao i Svog Sina.
Čovek postaje sličan demonu onda, kad se odrekne Boga i kad se odrekne spasonosnog života, sledeći svoja dela, protivna zakonu Božijem.
Prema tome, E., često se pričešćuj i preklinji za Božiju milost i pomoć, da bi se oslobodila neprijatelja koji te napada. Neka te Bog blagoslovi. Miropomaži se tokom svakog posta.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu A.!
Što se tiče Vaše supruge, ponoviću reči oca I.: njena bolest je duhovnog porekla i zove se đavoimanost. Mi se lako razbolimo, a još lakše ako dobrovoljno i sa željom u svoj život pozovemo mračnu silu. Međutim, potreban je dugotrajan i naporan trud da bismo je isterali.
Napustivši svoj prethodni život, L. je zakoračila prema Crkvi. Međutim, ona je u Crkvu sa sobom povela i svog doseljenika. On joj nameće ponašanje koje se naziva prelest, i ona se time opet udaljuje od Boga. Neizostavno i zajedno sa ženom otputujte kod oca I., jer je on već postavio početak njenom utvrđivanju u veri. Ukrepljujte se duhom i trpljenjem u molitvi.
 
* * *
 
Draga E.!
Nekada su se prema braku odnosili veoma ozbiljno, jer deca u sebi nose očinsko i materinsko načelo. A šta Vi u svom pismu pišete o bivšem suprugu? Sin mnogo toga čini nesvesno, otkrivajući time ono što je u njegovoj podsvesti.
Neka Vam Bog podari trpljenje da nosite krst, koji ste uzeli prilikom stupanja u brak. Na Vaše „zašto“ možete i morate odgovoriti jedino Vi sami. Osim nasleđa, postoje i savremeni vaspitači – televizor i društvo neobuzdane i nekontrolisane dece. Pored svega toga, tu je i razularenost mračnih sila, koje danas u značajnoj meri obitavaju meću decom.
Vi lakomisleno procenjujete svoje obraćanje ekstrasensu. Demon ne izgoni demona nego će, naprotiv, udvoje postati još jači. To potiče od Vašeg neznanja i od Vaše neukosti, i pre braka, i posle, i sada. Budući da je Vaša krivica pred decom velika, moraćete da nosite i da trpite posledice svoje krivice.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu M.!
Sve je prihvaćeno kao jecaj duše u ispovesti. Ko u životu nije sagrešio tokom teškog, dalekog puta?! Međutim, težinu svojih grešaka nosimo mi sami, i to blago se naziva pokajanje na delu.
Prema tome, M., nauči se da blagodariš Bogu za sve i pomalo uči da ne ideš tako, što će te neprijatelj voditi na ularu.
On pristupa svima, i činjenica da „iskvarenost“ u nama nalazi svoju hranu, najvećim delom predstavlja našu ličnu krivicu.
Neizostavno se miropomaži svake godine i nastoj da se često pričešćuješ. Moliću se da nađeš posao koji će ti odgovarati. Neka Bog blagoslovi tebe i tvoju porodicu.
 
* * *
 
L. L!
Prilike u Vašem domu postaju sve lošije, i to zbog toga što ste usrdno služili neprijatelju. Vi ste gatanjem i preljubom u svoj život prizvali mračnu silu koja Vam se sada oštro suprotstavlja prilikom Vašeg obraćanja Bogu.
Taj neprijateljski doseljenik neće otići od Vas samo zbog pročitanih molitava. On to neće učiniti utoliko pre, što ste se osmelili da se obratite Bogu i Presvetoj Bogorodici još dok ste bili u stanju mržnje i zlobe. Vi se, po svojoj slobodnoj volji, obraćate i čarobnjaku, neprijatelju Božijem.
Da li bi trebalo da u takvom stanju očekujete nešto dobro, da očekujete Božiju pomoć? Ne može se služiti dvojici gospodara, a Vi upravo to činite. Urazumite se!
 
* * *
 
Dragi u Gospodu R.!
Dobio sam Vaše pismo. Međutim, ne može se živeti bez straha, patnje i bolesti i toga treba biti svestan.
Vi ste već osetili smrad greha i već nosite njegove posledice, ali to se ne može nazvati drugačije nego milošću Božijom prema Vama. Potrebno je da sad počnete da se suprotstavljate grehu, potrebno je da počnete da živite verom, u kojoj će za Vas najvažniji biti* – strah Božiji.
Vi, dakle, pomišljate da otputujete na selo? Zar je u selu raj? Zar tamo ne postoji moskovska Gomora, nego nešto doličnije? Međutim, i tamo će otići taj isti R., sa tim istim bolestima i neznanjem kako da živi u Bogu. To znači da će se raj o kojem maštate pretvoriti u pakao.
Poznajem ljude koji žive u Moskvi i ona je za njih ako ne raj, a ono bar njegovo predvorje. Oni žive delatnom i živom verom i njih ne uznemiruju nikakva „čuda“ nove Moskve. Sveti su s njima, i moskovske svetinje ukrepljuju njihov duh. Upravo to bih, dragi R., ja Vama poželeo. Period borbe je najteži, ali bez njega ne može biti ni duševnog zdravlja. Kad Vas neprijatelj tlači i vlada Vašim pomislima, to predstavlja Vaše bojno polje za slobodu duha.
Neka Vas Bog ukrepi!
 
* * *
 
Draga N.!
Tebi i tvojoj majci čestitam praznik Roždestva Presvete Bogorodice. Neka Bog blagoslovi vašu malu i, neka da Bog, jednodušnu porodicu. Za tatu ćemo se moliti i poslaćemo mu ikonicu sa molitvom mučeniku Vonifatiju. Uteši ga, N., i svojim molitvama i rečima utehe. To je neprijateljski napad na njega, jer neprijatelj ne ispušta lako ono što je smatrao svojim. Potrebno je da se sada svi posebno pomolimo za njega. Evo još jednog praktičnog saveta: ako još nije ozdravio, neka pokuša da se izleči konjakom. Međutim, za nas je najvažnija molitva, dok je konjak samo snishođenje (popustljivost) prema slabosti i bolesti. Ti i majka zatražite od vladike Antonija da se pomoli za oca, i ponekad se s molitvom obrati i mučeniku Vonifatiju. Neka vas Gospod sačuva. Ne očajavajte. Naučite da zapazite spletke neprijatelja i njegove napade. Neka vas Bog blagoslovi.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu V.!
Kad je Gospod pogledao na Vas i pomogao Vam da se otrgnete od grehovnog pakla, lebdeli ste na krilima duha. Bio je to zalog za ukrepljenje vere. Međutim, proteklo je vreme, i trebalo je da Vi, duhovni mladenac, stanete na svoje noge.
Tada je sve ono, što ste zadobili pre stupanja u Crkvu, počelo da Vam otkriva svoje prisustvo u Vama i da polaže svoja prava na Vas.
Neprijatelj neće tako skoro prestati da polaže svoja prava na Vaš život. Zbog toga morate raditi na sebi i nositi breme svog neproduhovljenog stanja kao epitimiju. Ne zaboravite da se posle tmurnih neprijateljskih oblaka probija sunce.
Ne dopustite sebi čak ni da pomislite na čin, jer će Vas neprijatelj ismejati. Takođe je rano da se govori i o monaštvu.
Potrebno je da vaspitate kćer i da je pripremite za život. Potrebno je da se još potrudite u svom domu, da biste zadobili oslobođenje i stupili u radosnu slobodu, da biste se osetili kao čedo Božije.
Neka Vas Gospod ukrepi!

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *