NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA! – PISMA DUHOVNOG RUKOVOĐENJA ZA SAVREMENOG ČOVEKA

 

OŽIVIMO SRCA ZA BOGA!
Pisma duhovnog rukovođenja za savremenog čoveka

 

 
MATERINSKA MOLITVA
 
Draga u Gospodu N.!
Sin je poživeo 30 godina, a koliko se puta u svom životu obratio Bogu i sv. Tajnama?
Idite u crkvu! Ispovedite se, miropomažite i pričestite.
To što se dešava sa M. jeste demonska obuzetost (đavoimanost); čovek može samo da se moli, a pomoć može da dođe samo od Gospoda. Molite se i Vi za sina svojom materinskom molitvom. Dajte da ga pominju na Liturgiji.
Idite u crkvu!
 
* * *
 
Draga u Gospodu E.!
Dobio sam Vaše pismo. Molim se i za Vas i za Vaše bolesne, napaćene sinove. Međutim, veoma je teško da Vam pomognem, jer ni jedan ni drugi ne priznaju jedini izvor zdravlja – Boga. Molite se za njih Vašom usrdnom, materinskom molitvom ali ih, naravno, nemojte nasilno odvlačiti u crkvu. Ako nema vere, nijedna Sveta Tajna neće delovati. Za Sašu pročitajte kanon za bolesnog bar jednom nedeljno II molite se na sledeći način: „Bože, Ti sve znaš i Tvoja ljubav je savršena, uzmi u Svoje ruke život mojih bolesnih, stradalnih čeda A. i V, i učini ono što ja želim da učinim ali ne mogu.
Amin.“ I ja ću se pomoliti, ali moja molitva može samo da pomogne Vašoj, materinskoj.
Neka Vas Gospod ukrepi u trpljenju.
 
* * *
 
Draga V. V.!
Oprostite mi od srca zbog ovolikog zadržavanja odgovora. Opravdanje je u tome što sam ja star i što postoji mnoštvo pisama. Utešiću Vas time, što ću Vam reći da se za one, koji mi se obrate, molim od trenutka kad dobijem pismo. Odgovore šaljem kad se ukaže mogućnost. Molite se za svoja čeda i A. ni na šta ne podstičite. Gospod će, po materinskoj molitvi, sve učiniti pouzdanim i sigurnim.
Ljudi ne liče jedni na druge: životnih puteva je bezbroj, i različiti su putevi ka Bogu. Dobro je ukoliko čovek ne postupa po stereotipu. On ne može odmah da se odluči za svoju stazu, ali je zato ona pouzdana.
Neka Bog blagoslovi Vas i Vašeg sina.
 
* * *
 
Draga u Gospodu E.!
Dobio sam Vaše pismo. Ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vas. Trebalo bi dobro da razmislite i da počnete da se molite materinskom molitvom, tražeći za Vašeg sina dar vere. Čovek može da zna sve ali da ne zna za Boga: tada u životu neće biti radosti i neprijatelj (đavo) će uistinu imati vlast nad čovekom.
Da li se Vi i Vaša deca pričešćujete? O tome, što je najvažnije, ništa mi niste napisali! Da li se Vaša deca ocrkvenjavaju, da li se pričešćuju? Ne, nema ničega od toga. U tome i jeste nesreća. Može da pomogne jedino molitva. Mora se živeti u jedinstvu sa Bogom.
Neka Vas Gospod umudri.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Pravilno postupate u svemu, što se tiče Vašeg sina: i što se molite, i što ste od dana smrti dali da ga pominju na Liturgiji. To je veoma važno za usopšeg: naime, tokom prvih četrdeset dana nužna je udvostručena pomoć, jer se čovek obreo u nepoznatoj zemlji. Materinska molitva ima posebnu snagu, ali je još važnije da ga pominju na Liturgiji, kada za usopšeg vade česticu na proskomidiji.
Ispuniću vašu prozbu da se pomolim za Vas, za unuka i za sina. Nećemo razmišljati o tome, zašto se i zbog čega sve dešava, jer ćemo doći do neutešnog zaključka. Svet je zaboravio na Boga i u njemu piruje satana.
Međutim, Gospod je blizu, a Vama je sada posebno blizak jer patnja i molitveni vapaj stradalnog srca privlače milost Božiju. Ne zaboravite: sve dok ste živi, Vaš K. će materinskom molitvom dobijati onu pomoć, koja mu je potrebna. Sada se pobrinite za E., da biste mogli da mu date ono, što niste mogli dati sinu – veru u Boga i uzdanje u Njega.
Neka Vas Bog umudri!
 
* * *
 
Draga u Gospodu T.!
Nikome ne odbijam da se pomolim za njega, a od saveta ću se uzdržati. Molite se i Vi za sina, i ne suzbijajte osećanje sopstvene krivice u srcu. Moja molitva može samo da pomogne Vašoj, materinskoj. Milost Božija je već više puta prekrivala i Vas i Vašeg sina. Dok on ne nauči da je ceni, moraće da nosi teškoće kazne za bezosećajnost.
Neka Vas Gospod ukrepi!
 
* * *
 
Sluškinjo Božija G.!
Ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za sve Vaše rođake koji pate. Sada samo molitva i vreme mogu da ublaže bol zbog prevremenog gubitka. Sada bi bilo dobro da ih češće pominju na Liturgiji. Doživeli smo da se ispuni apostolsko obećanje da će nastati teška vremena. Ona su nastala, a sve zbog toga što je ostalo sasvim malo ljudi koji žive u Bogu, moleći Mu se s verom i čistoga srca. Evo, sada su i 3. i A. prizvane da svojom materinskom molitvom omekšaju bol i nedoumicu mladih.
 
* * *
 
Draga u Gospodu A.!
Moli se za svog poginulog sina i ne ispituj odluke Božije. Evo, ti me pitaš, gde je tvoj poginuli sin? Odgovoriću ti da sama razmisliš o tome! Ako je živeo po zakonu Božijem, ako se molio Bogu i pričešćivao svetim Hristovim Tajnama, neka te ne napušta nada u bolje. Ako se nije pričešćivao onda, prema reči sv. Serafima Sarovskog, „ne mislim da neko može da se spase u takvom duševnom stanju“.
Znaj, međutim da ti, kao majka, dok god si živa, mnogo možeš da učiniš za svoje čedo. Moli se za njega, daj da ga pominju na Liturgiji i daj milostinju. U Bogu nema mrtvih, kod Njega su svi živi.
 
* * *
 
Draga u Gospodu V. M.!
Ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vas i za Vašeg sina. Zapisao sam vaša imena u manastirski sinodik i pominjaćemo ga tokom 40 Liturgija, gde će se na svakoj Liturgiji vaditi po jedna čestica za njega. Što se tiče budućnosti Vašeg sina, položite svoju žalost na Gospoda, jer niko ne može da Vam pomogne bolje od Njega. Možete da se naučite molitvi, ukoliko se ne budete molili samo rečima nego srdačnim obraćanjem Gospodu. Molitvi će Vas naučiti briga za sina. Molite se, Gospod Vas sluša.
 
* * *
 
Draga T.!
Molite se za svoju decu i pomozite im kako god možete. Ni jedan ni drugi još nisu naučili da žive i ne poznaju istinske životne vrednosti. Zbog toga im sada ne mogu pomoći Vaši saveti; naprotiv, pomoći će im Vaša molitva, koju ćete tajno tvoriti za njih, i kameno srce će omekšati. Ja sada drugima pomažem isključivo molitvom i otkrio sam da je ta pomoć najdelotvornija.
Neka Vas Bog umudri.
R. S. Za zamenu stana molite se svetom Spiridonu Trimifuntskom.
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Molite se za upokojenje duše svoga sina. Ako je bio kršten, dajte da ga pominju na Liturgiji i da mu odsluže parastos. Žalost, kao more, nepovratno proždire žrtvu. Majci je teško da poveruje u smrt svoga sina, posebno ako ne zna gde mu je grob. Utešite se time da u Gospodu nema mrtvih i da su svi živi.
Trebalo bi da razmislite i o tome kakva će biti Vaša večnost. Molite se za sina. Ako je bio daleko od Boga, vreme Vašeg zemaljskog života treba da provedete moleći se za njega.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Bolest Vašeg sina je duhovna. Mračne sile imaju vlast nad njim. Njihovo nasilje ne može se ublažiti vinom; naprotiv, to će biti isto kao da dolivate ulje na vatru. Potrebno je da se V. ispovedi za čitav život, da se miropomaže i nakon dve nedelje pričesti.
Težinu njegove bolesti može da ublaži samo pomoć Božija i odgovor na molitvenu prozbu samog V. Molite se i Vi za sina, materinska molitva za decu znači pomoć koja traje čitavog života. Neka Vas Bog umudri i ukrepi.
 
* * *
 
Draga u Gospodu E. I.!
Drvorezbarska specijalnost je veoma dobra, i dopustite D. da dobije taj zanat u ruke. Usrdno se molite za njega. Idite u crkvu da se pomolite i da se pričestite, a na poslušanja se za sada ne prisiljavajte. Usmeravajte ga oprezno i taktično ka tome da uz pomoć Božiju savlada zanat. Što se tiče J., moglo bi da se uredi da ode u pravoslavnu vojnu jedinicu. Ona je negde u okolini Moskve. Napišite pismo vladiki Savi (u kalendaru ćete pronaći njegovu adresu).
Molite se za svoja čeda, i Gospod će ih sačuvati radi Vaše materinske molitve.
 
* * *
 
Draga u Gospodu L.!
Ispuniću prozbu za molitvu. Međutim, kako mogu da Vam pomognem ako se oni, koji su bolesni, ne obraćaju Bogu? Da li je I. uopšte vaspitana sa takvim shvatanjima? Duhovna pomoć je delotvorna ukoliko je potkrepljena silom Sv. Tajni Ispovesti, Miropomazanja i Pričešća. Ako ništa od toga ne postoji, neprijatelj (đavo) je na slobodi, a čovek ne poseduje sopstvenu silu kojom bi mu se suprotstavio.
Molite se i Vi za svoju kćer, materinska molitva ima veliku silu. Razvod neće promeniti stanje stvari, jer je problem u I., a ne u njenom mužu. S jednim mužem će se razvesti, ali će ga zameniti sa mnoštvom drugih. Molite se svetom mučeniku Vonifatiju n Presvetoj Bogorodici „Čaša koja se ne ispija“. Ne padajte u očajanje jer ono molitvi oduzima silu, a Vama je potrebno da budete snažni.
 
* * *
 
Draga u Gospodu N.!
Ne, Vaš sin se na svetu pojavio kao čista i nezasejana zemlja, iako se trnje naslednosti beznačajno ispoljavalo u detetu. Međutim, dete je poraslo, a Vi, škola i društvo ostavili ste u njemu svoje useve. Eto kakav je rezultat. Nijedan čovek nije u stanju da se sam razračuna s korovom života i sa sopstvenim strastima. Naše mlado pokolenje je tek nedavno počelo da sluša o Bogu, i nisu svi u mogućnosti da prihvate to što su čuli. Molite se za sina. Bog sluša materinsku molitvu, i moja molitva može samo da pomogne Vašoj. U našem društvu sada se događaju paradoksalne stvari: u jednu porodicu u dom kroz decu ulaze Gospod i vera, a u drugu* – provaljuju neprijatelj (đavo) i razdor.
Ne treba, međutim, gubiti nadu: Bog je silan i moćan, i očistiće gubavo, ali je potrebno mnogo truda i strpljenja.
 
* * *
 
Dragi u Gospodu L. i N.!
Trebalo bi da sina često pominju na Liturgiji i da se služe molebani za njegovo zdravlje. To, što se obraćate „vidovnjacima i prozorljivcima“ samo otežava vaš zadatak, jer je to obraćanje demonskim silama. Samim tim i vi i vaš sin potpadate pod njihovu strašnu vlast. Neophodno je da se pokajete zbog toga. Molite se za sina: „Bože, Ti znaš sve i Tvoja ljubav je savršena. Uzmi u Svoje ruke život našeg sina, o kojem nemamo nikakvih vesti i učini ono, što mi želimo da učinimo, ali ne možemo.“
Trebalo bi da znate da za pominjanje sina u crkvi možete davati samo u slučaju da je kršten.
 
* * *
 
Draga u Gospodu G.!
Ispuniću Vašu prozbu da se pomolim za Vas i za Vašu kćer. Neka se Vaše srce ne okameni zbog iskušenja koje Vam je poslato. Molite se za kćer. Razmislite da li u tome što se sa njom događa ima i Vaše krivice? Tada će Vam biti lakše da se molite i vaši odnosi će se popraviti.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *