ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЦРКВЕ

 

ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЦРКВЕ
 

 
Покрштавање Словена
 
Византија се допирала у VI, VII и VIII веку до Дунава и Саве, преко тих река била је држава Авара. Она је обухватала целу Панонију и у њој је било много Словена. Аварску државу срушио је Карло Велики, али је управу над покореним земљама био поверио националним кнежевима. После смрти Карлове његова се држава распала на три дела. Северни део образовао је немачку државу и панонски Словени потпадоше под Немце, али како је Панонија била на периферији нове државе на њу нису толико обраћали пажњу.
Национални кнежеви покорених народности искористише ту прилику те се прогласе самосталним. На северном крају Паноније, преко Дунава око реке Мораве, (Чехословачка) постојала је у то време кнежевина Моравска. Она се беше ослободила франачког (немачког) ропства 855. али њој је грозила опасност од Немаца. И како незнабоштво није могло задовољити духове, те се вера морала мењати, то кнез моравски Растислав бојећи се Немаца и римскога култа чији су апостоли били такође Немци, дође на мисао да се обрати Цариграду, те да тамо потражи и политички ослонац у борби против Немаца. Изгледа да се у Моравској знало да на Балкану има доста Словена, да је патријарх био Словенин, да је било много калуђера Словена, те се реше да пошаљу за проповеднике Хришћанства људе који знају словенски језик и који ће на словенском језику проповедати. Та молба била је веома пријатна цару Михајлу; њему је, изгледа, поласкало што се из тако далеке земље њему обраћају, те позове одмах патријарха Фотија и запита га да ли има он таквих људи? Фотије је знао за свога библиотекара Константина да зна словенски и тако се ствар срећно сврши а изасланство се врати у Моравску са обећањем да ће словенски апостоли за годину дана превести све потребне књиге и службу и доћи да отпочну рад.

One Comment

  1. Стеван Драшковић

    Добар дан,
    Може ли се ово књига купити и где ?
    Поздрав
    Стеван Драшковић