PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – I OPŠTI DEO

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
OPŠTI DEO
 
v) Crkva u Grčkoj
 
1. Kada se današnja Grčka država oslobodila od Turaka tada je proglašena i samostalnost Grčke pravoslavne crkve (1833. g.). Ona je dotle bila prirodan sastavni deo Carigradskog patrijarhata. Grčka crkva se nije izdelila iz krila svoje matere crkve kanonskim načinom, tj. po crkvenim zakonima i sa njenim pristankom. Zbog toga je pala pod anatemu Carigradske patrijaršije i bila je neko vreme izdvojena iz zajednice pravoslavnih crkava.
2. Kada je u Grčkoj ustrojavana nova crkva, nije država bila prema njoj toliko pažljiva koliko je to crkva zasluživala. Jer za vreme robovanja Turcima, crkva je čuvala nacionalnu svest, ma kako nisko da su stajali jerarhija i verski život. Crkvene uredbe je izradio protestantski vaspitanik kaluđer Teoklid Farmakides i po tim uredbama je crkvena uprava u svemu zavisna od državnih vlasti. Grčkom crkvom upravlja arhijerejski sinod sa vladarevim komesarom, po ruskom primeru. Od 524 manastira u Grčkoj zatvoreno je 400. Uz to je stranački razdor prešao iz političkog života u crkveni. – Država se nije starala za crkvu, a najmanje za versku prosvetu, te je niže sveštenstvo do skora bilo vrlo slabo obrazovano. Više sveštenstvo uči mahom na protestantskim univerzitetima u Nemačkoj. – Starešina crkve je mitropolit atinski, a podeljena je na četrdeset episkopija.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *