ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – I ОПШТИ ДЕО

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
ОПШТИ ДЕО
 
б) Повод
 
Римској столици је требало новаца за градњу величанственог Петровог храма у Риму. Због тога је 1506. године објављено из Рима уобичајено опраштање греха за новац. У Саксонској је обављао тај посао калуђер Тецел. Но у том крају – у граду Витембергу – живео је калуђер августинац и професор др Мартин Лутер, који је друкчије мислио о опраштању грехова и о добрим делима него што је мислила Римска црква. Да би стао на пут Тецеловој трговини и да би обавестио јавност о своме мишљењу, прибио је Лутер на врата витембершке дворске цркве својих 95 тачака – теза. У њима је указао прстом на неправилности у црквеном верском учењу. То истицање теза значило је у оно време позивање на јавну расправу, да би се јавност обавестила о сумњивим питањима (диспут). Дан у који је Лутер истакао своје тезе био је дан рођења реформације.

Comments are closed.