ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – I ОПШТИ ДЕО

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
ОПШТИ ДЕО
 
САДРЖАЈ
 
Предговор првом издању (Григорије Микић)
 
Предговор другом издању (Дејан Медаковић)
 
УВОД
 
А
1. Хришћанска црква
2. Историја хришћанске цркве
3. Подела историје хришћанске цркве
 
Б
1. Оснивач цркве хришћанске
2. Верско и морално учење Господа Исуса Христа
 
ПРВИ ПЕРИОД
 
I. Јерусалимска црква
 
II. Апостоли и њихов рад
    а) Апостол Павле
    б) Други апостоли
 
III. Ширење хришћанства

 
IV. Верско и културно стање у свету у доба када се појавило хришћанство
 
V. Црквена управа, свештенство
 
VI. Богослужење
 

VII. Римска држава и хришћанска црква
    а) Нерасположење према хришћанима
    б) Римска држава према верама
    в) Гоњења хришћана
    г) Мученици и исповедници
 
VIII. Хришћанска књижевност
 
IX. Јереси
 
X. Хришћански живот (штиво)
 
Илустрације
 
ДРУГИ ПЕРИОД
 
I. Хришћанство постаје дозвољена, а затим државна вера
   а) Константин Велики
   б) Константинови синови и црква
   в) Јулијан апостата
   г) Хришћанство постаје државна вера
 
II. Свештенство и управа цркве
    а) Свештенство
    б) Устројство
 
III. Јереси
 
IV. Црквена наука и књижевност
     а) Полет књижевности
     б) Писци и црквени посленици
 
V. Црквена уметност
 
VI. Хришћански култ
 
VII. Монаштво
 
VIII. Хришћански живот (штиво)
 
IX. Сеоба народа и црква
 
X. Ислам
 
XI. Хришћанство код Словена
     а) Словенске земље у време примања хришћанства – стара вера словенска
     б) Хришћанска проповед код Словена
     в) Света браћа Ћирило и Методије
     г) Словенски језик у цркви код Хрвата
 
XII. Деоба цркве на Источну и Западну
      а) Углед римског епископа
      б) Примат римског епископа
      в) Догматске и обредне особености у Западној цркви
      г) Велики сукоб Истока и Запада
      д) Коначна деоба цркве
 
Илустрације
 
ТРЕЋИ ПЕРИОД
 
I. Источна црква од 1054. г. – Цариградски патријархат
   а) Турци – Крсташки ратови – Латинско царство
   б) Уније
   в) Пад Цариграда
   г) Стање под Турцима
 
Илустрације
 
II. Западна црква
    а) Борба око инвеституре
    б) Хришћански живот, просвета, уметност
 
Време пред реформацију
    а) Опадање папске моћи
    б) Претече реформације
 
III. Реформација у Немачкој
     а) Услови
     б) Повод
     в) Мартин Лутер
     г) Борба
     д) Лутерово верско учење
     ђ) Реформа у Швајцарској
     е) Ширење реформације
 
IV. Англиканска црква
 
V. Западна црква после реформације
    а) Тридентски сабор
    б) Језуитски ред
    в) Ватикански сабор – Нове догме – Старокатолици – Борбе Западне цркве
    г) Римска пропаганда на Истоку
 
Илустрације
 
VI. Источни патријархати
 
VII. Преглед историје осталих православних цркава
     а) Црква у Русији
     б) Црква код Бугара
     в) Црква у Грчкој
     г) Црква код Румуна
 
Одломци из историјских извора
 
Григорије Микић, богослов, катихета и професор
(Др Никола Гаћеша)
 
Православна веронаука у Карловачкој гимназији
(Др Коста Поповић)
 


ГРИГОРИЈЕ МИКИЋ
ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
I ОПШТИ ДЕО

 ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ

 Издато: 2003.
 Место: Нови Сад
 Издаје: “БЕСЕДА”
  – Издавачка установа православне
  епархије Бачке
 Штампа: Платонеум

 ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ

 Објављено: 29. август 2007.
 Издаје: © Svetosavlje.org
 Уредник: прот. Љубо Милошевић
 Основни формат: Владимир Благојевић
 Дизајн странице: Гојко Средовић

Comments are closed.