ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – I ОПШТИ ДЕО

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
ОПШТИ ДЕО
 
ИЛУСТРАЦИЈЕ
 
II ПЕРИОД
ЖИВОТ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ ОД 313. ДО 1054. Г.
(ЦРКВЕНА УМЕТНОСТ ДО РАСКОЛА)

Црква Св. Сабине, у Риму
 

Црква Санта Марија Мађоре, Рим,
карактеристични типови ранохришћанских базилика

Црква Св. Софије у Цариграду (споља и изнутра),
Базилика са куполом

Црква Св. Витала у Равени, тип централне грађевине

Маузолеј Гале Плацидије у Равени

Цар Јустинијан са пратњом и царица Теодора са свитом,
мозаици из цркве Св. Витала у Равени

Добри пастир, мозаик из маузолеја Гале Плацидије у Равени
 

Саркофаг Јулија Баса, Рим, Ватикан

Comments are closed.