ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – I ОПШТИ ДЕО

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
ОПШТИ ДЕО
 
V. Западна црква после реформације
 
Још пре реформације тражили су најбољи људи у Западној цркви да се њена зла лече. Састајали су се због тога и сабори (Констанца, Базел), но Западној цркви се није могло помоћи. Све се скршило на папском отпору. – Дошла је реформација и однела је победу над Римском црквом.
Но реформација није ипак отргла од Римске цркве све њене крајеве и народе. Није могла ни да задржи све што је освојила. Дошло је време у коме се Римска црква унутрашње обновила и отпочела противреформацију. Унутрашњу обнову је извео Сабор у Триденту, а противреформацију је водио језуитски ред.
 
 

 
 

Comments are closed.