ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – I ОПШТИ ДЕО

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
ОПШТИ ДЕО
 
в) Црква у Грчкој
 
1. Када се данашња Грчка држава ослободила од Турака тада је проглашена и самосталност Грчке православне цркве (1833. г.). Она је дотле била природан саставни део Цариградског патријархата. Грчка црква се није изделила из крила своје матере цркве канонским начином, тј. по црквеним законима и са њеним пристанком. Због тога је пала под анатему Цариградске патријаршије и била је неко време издвојена из заједнице православних цркава.
2. Када је у Грчкој устројавана нова црква, није држава била према њој толико пажљива колико је то црква заслуживала. Јер за време робовања Турцима, црква је чувала националну свест, ма како ниско да су стајали јерархија и верски живот. Црквене уредбе је израдио протестантски васпитаник калуђер Теоклид Фармакидес и по тим уредбама је црквена управа у свему зависна од државних власти. Грчком црквом управља архијерејски синод са владаревим комесаром, по руском примеру. Од 524 манастира у Грчкој затворено је 400. Уз то је страначки раздор прешао из политичког живота у црквени. – Држава се није старала за цркву, а најмање за верску просвету, те је ниже свештенство до скора било врло слабо образовано. Више свештенство учи махом на протестантским универзитетима у Немачкој. – Старешина цркве је митрополит атински, а подељена је на четрдесет епископија.

Comments are closed.