ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – I ОПШТИ ДЕО

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
ОПШТИ ДЕО
 
Време пред реформацију
 
а) Опадање папске моћи
 
У XVI веку почиње нагло да опада и политичка и црквена папска моћ и с тим у вези се приближује доба реформације.
1. Још до краја XIV в. осећали су западни народи да припадају великој међународној верској заједници, која их је у свему водила и чији су ред поштовали. Сада ти верници почињу осећати да припадају још једној заједници, ужој и по природи ближој – своме народу. Буди се национална свест и понос код Француза, Енглеза, Немаца, Чеха и осталих западних народа. Где год добро њихових држава или народни понос долази у сукоб са вољом или потребама Папске столице, они су на страни свога владара и државе. Папа, уз кога су за Гргура VIII и Инокентија III били сви народи, нема више ослонца у народима. Папина светска власт подлеже прво француском краљу, затим и другима.
2. Свој унутрашњи, црквени углед рушила је Римска столица и сама. Понајвише својим рђавим газдовањем и расипништвом. За расипан живот на папском двору и за раскошне грађевине требало је много новаца. Зато су манастири, епископи и поједине државе морали папи плаћати велике приносе. Те је терете осећао и народ. У Риму се развила врло ружна трговина црквеним достојанствима. Опет су врло недостојни људи куповали најважнија црквена достојанства, али не више из световне руке, него из црквене. Врло уносна и врло грешна трговина светињом било је продавање опроштаја греха на рачун сувишних добрих дела која су чинили светитељи (индулгенције). Због свега тога су овладали неморал и грубост у верском животу уопште. Честитији епископи нису могли ништа учинити. И побожни западни хришћански свет, који се полако већ одвикао да у папи гледа свог врховног политичког старешину, гледа сада на њега са неповерењем и у верском и црквеном животу.
У таквим приликама јављају се покрети да се Римска црква реформише in capite et in membris. Неколико сабора покушавају да то учине, али без успеха.
Реформа = враћање првобитног облика (установама и поретку)
in capite… = реформа главе (управе) и чланова

Comments are closed.