ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – I ОПШТИ ДЕО

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
ОПШТИ ДЕО
 
II. Западна црква
 
После деобе доживела је Западна црква два догађаја светско-историјског значаја. Први је борба око инвеституре и с њоме у вези папска политичка власт над западним државама. Други је распадање Римске цркве у реформацији, која је дошла после опадања папске власти у свету.

Comments are closed.