ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ – I ОПШТИ ДЕО

 

ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ ХРИШЋАНСКЕ ЦРКВЕ
ОПШТИ ДЕО
 
в) Пад Цариграда
 
Цариграду се приближио последњи час. 29. маја 1453. године заузео га је Мехмед II. На западу се нико није макао да га спасе, а грчка војска од неких 5000 добровољаца и калуђера није могла задржати непријатеља. У крвавој борби је погинуо и сам цар, а патријарха је нестало. Цариград је сад опет, као и за крсташа, доживео грозоте: пљачкања, палеж, уништавање светиња и драгоцености. Понос источне цркве – Света Софија – претворена је у џамију, а цариградска библиотека са драгоценим рукописима уништена је. Запад је задрхтао на вест о паду Цариграда, јер међу Западом и Турцима није више било никаквог бедема. Али папама ипак није успело да покрену западне државе на нови крсташки рат против непријатеља који им је био тако близу. – Наскоро су скршени и последњи остаци самосталне Србије (Смедерево пада под турску власт 1459) и на рушевинама источних православних држава завладао је – ислам.

Comments are closed.