NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Istorija crkve » PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – I OPŠTI DEO

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – I OPŠTI DEO

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
OPŠTI DEO
 
b) Crkva kod Bugara
 
1. Neslovensko pleme Bugara pretopilo se u Slovene koje je pokorilo pri svome dolasku na Balkan. Primilo je hrišćanstvo u IX veku. Veru su Bugari dobili iz Vizantije kojoj su bili u susedstvu, a sa verom i jerarhiju i politički upliv grčki. Mada je njihovu crkvu uredio tako veliki čovek kao što je bio Fotije, patrijarh carigradski, njima je bila teška grčka uprava. Zbog toga, u doba prve raspre između Istoka i Zapada, pokušava bugarski vladar Boris da se stavi pod vlast Rimske stolice. Hteo je da se spase političke zavisnosti od Carigrada. Grci su bili tada jači od Rima i stvar je ostala po starom.
2. Vera, a sa njome i pismenost, počela je među Bugarima jače da se utvrđuje tek kad su došli na Balkan prognani učenici Ćirila i Metodija. Oni su ozbiljno radili oko narodne prosvete i u samoj Bugarskoj i u okolini Ohrida među nebugarskim Slovenima. Sv. braću i njihove učenike poštuje i Bugarska crkva kao svete „sedmočislenike“ (Ćiril, Metodije, Kliment, Sava, Naum, Gorazd, Anđelar).
3. U XI veku potpala je Bugarska pod Carigrad, a s njome i crkva. Tada Grci počinju da naturaju Bugarima svoju kulturu. No u doba sv. Save (XIII v.) diže se Bugarska pod Asenima do samostalnosti i Grci joj priznaju i samostalnu patrijaršiju. Na nesreću sve je propalo 1393. godine kad su Bugari potpali pod Turke. Carigradska patrijaršija je znala iskoristiti svoj položaj kod turske uprave i ukinula je bugarsku crkvenu samostalnost. Fanarioti su bili dosadili narodu, te se 1857. godine narod digao protiv njih. Razdor među Grcima episkopima i bugarskim narodom trajao je do 1870. godine. Tada je turska vlast osnovala u Carigradu za Bugare posebnu crkvenu upravu – egzarhat. Bugari su to pozdravili, no Grci su proglasili bugarsku crkvu za raskolničku, budući da se odmetnula od svoje zakonite vlasti. Egzarhat je učinio Bugarima velikih usluga u nacionalnoj propagandi pod Turcima.
Fanar se zove carigradski patrijaršijski dvor.
Fanarioti = episkopi koje je Carigradska patrijaršija slala u narodne Crkve na Balkanu i drugde.
4. Posle oslobođenja od Turaka, žrtvom i zaslugama Rusije, postao je položaj napaćene crkve težak. Bugari su upravu svoje zemlje predali tuđim, nemačkim kneževima, koji su gledali da svoju novu državu drže podalje od Rusije. Kako su prirodne veze sa Rusijom održavane preko crkve, ona je iz političkih razloga bila sve više zanemarivana, pa i progonjena. Zbog toga je njena uloga u javnom životu mala, a sveštenstvo dosta neprosvećeno, te razne misije sa Zapada imale su tamo dosta uspeha.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *