PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE – I OPŠTI DEO

 

PREGLED ISTORIJE HRIŠĆANSKE CRKVE
OPŠTI DEO
 
b) Konstantinovi sinovi i crkva
 
1. Za vreme Konstantinovih sinova, od kojih je bio najvažniji Konstancije, bila je verska politika fanatična i despotska. Išlo se za tim da se od hrišćanstva na brzu ruku načini opšta i državna vera. Konstancije je mislio da se ukazima može požuriti postepeno propadanje stare vere. Stoga ju je zabranjivao, a njenim pristalicama pretio smrtnom kaznom. Stari hramovi su zatvarani ili predavani hrišćanima. Korist od svega toga nije bila velika, jer se carski ukazi nisu mogli svugde izvršiti. Stara vera je imala mnogo zaštitnika u Rimu, Atini, Aleksandriji, a živela je i po selima. Osim toga, mnogi ljudi od nauke i imena nisu mogli još da se pomire sa hrišćanstvom. Naročito nisu mogli filozofi neoplatoničari koji su u starim mitovima gledali pesnički zaodenute filozofske istine. I oni su imali svojih pristalica.
2. Crkva je imala i štete od preterane vladarske brige za veru. Tom brigom su povređeni moralni osnovi hrišćanstva. Ona moralna snaga kojom su hrišćani izdržali svoje teške dane u prvom periodu i kojom su pobedili državu dolazila je otuda što u njihove redove nije mogao stupiti ma ko. Tada je bilo opasno biti hrišćanin i zbog toga su postajali hrišćani mahom zaista uvereni i za hrišćanstvo oduševljeni ljudi. I hrišćani su pazili koga primaju u svoje društvo, jer to je bilo društvo svetih. Sada su, međutim, ušli u crkvu vrlo mnogi koji nisu imali nikakve veze sa hrišćanstvom, niti su bili sposobni da hrišćanski žive. Učinili su to iz straha od vlasti i da ne bi izgubili službu ili kakvu korist. Kada su nastala prva iskušenja za njihovu veru, oni su od nje olako otpali i povukli za sobom i druge. To se dogodilo odmah posle vlade Konstancijeve, kada je car Julijan bio preduzeo borbu za „vaskrs bogova“. Glavni njegov oslonac u toj borbi bili su ti „hrišćani“.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *